Uitdagingen en oplossingen voor verbeterde duurzaamheid van materialen

 

 

Producten die zijn ontwikkeld voor veeleisende omgevingen kunnen significant voordeel halen uit innovaties in duurzaam ontwerp en materialen. Op 22 oktober organiseert Sirris een webinar over verschillende uitdagende situaties waarin de juiste keuze in materiaal en vormgeving uw product kan maken of breken.

Lijmverbindingen voor de maritieme industrie

Staal en composieten kunnen aan elkaar worden gelijmd tot lichte, maar stijve constructies. Momenteel bestaan er geen richtlijnen voor het certificeren of inspecteren van dergelijke hybride assemblages, wat het gebruik ervan beperkt tot secundaire, minder essentiële verbindingen. De potentiële besparingen, samen met de fabricagevoordelen, zijn echter een stimulans voor de scheepsbouwsector om verlijmde hybride verbindingen ook in te zetten voor primaire constructies, die bestand moeten zijn tegen hoge belastingen en toch veiligheid kunnen garanderen. Professor Wim De Waele van de Universiteit Gent presenteert hoe het QUALIFY-project de nodige kennis zal opleveren om richtlijnen op te stellen voor de certificering en inspectie van dergelijke verbindingen, met focus op de langetermijnprestaties van de gelijmde verbindingen in maritieme toepassingen.

Corrosiemonitoring in offshore toepassingen

Corrosie is een belangrijke uitdaging voor apparaten die in gure omstandigheden moeten opereren. De impact op de operationele kost is aanzienlijk, maar niet altijd goed gekend. Beperkte toegangskansen verhogen de kosten en de risico’s. De opkomst van sensortechnologie, datatransmissie en data-analyse biedt nu mogelijkheden om corrosie op afstand te monitoren en een beter corrosiebeheer te implementeren. De eerste stappen in corrosiemonitoring zijn de afgelopen jaren genomen in de offshore windindustrie (na de zeer succesvolle implementatie van structurele monitoring). Er zijn echter nog hiaten in de beschikbare technologie en er blijven veel vragen over monitoringstrategieën en interpretatie van metingen. In zijn lezing zal Jeroen Tacq van Sirris kort ingaan op de sectorspecifieke uitdagingen en potentiële voordelen van corrosiemonitoring. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de beschikbare technologieën, aanbevelingen voor een efficiënte meetcampagne en lessons learned. De lezing wordt afgesloten met een blik op de toekomst van corrosiemonitoring.

Verbetering van de interne bekleding van warmtewisselaars

SÄKAPHEN, een in Duitsland gevestigde verffabrikant, en Donelli Alexo, een in Italië gevestigde coatingapplicator, bundelen zes decennia ervaring in het bekleden van warmtewisselaars om corrosie, erosie en vervuiling te voorkomen en de operationele kost te reduceren. In deze presentatie delen ze hun inzichten in thema’s, zoals reductie van CO2-uitstoot, verlenging van levensduur of bescherming tegen microbacterieel geïnduceerde corrosie. Ze doen ook een oproep naar de industrie om nieuwe ontwikkelingen rond bescherming, onderhoud en reiniging te testen in uiteenlopende omstandigheden.

Corrosie van gewapend beton

Gewapend beton is onderhevig aan degradatie in een mariene omgeving, vooral door vermoeiing en corrosie. Deze presentatie richt zich op corrosie veroorzaakt door een daling van de pH als gevolg van chloriden. De betonnen afdekking biedt weliswaar bescherming tegen het binnendringen van chloriden, maar deze chemisch-fysische effecten gaan voorspellen vormt nog steeds een uitdaging vanwege de onzekerheden van de omgeving (temperatuur, vochtigheid, ...) en de variabiliteit van de betoneigenschappen. Hier kan monitoring een meerwaarde zijn. De universiteit van Nantes was de afgelopen 5 jaar betrokken bij meer dan 10 onderzoeksprojecten op dat gebied.

Interesse in het volgen van dit webinar? Alle praktische informatie vindt u hier !