Uitdagingen en kansen van data sharing in complexe industriële waardeketens

Met data kan men niet alleen nieuwe datagestuurde bedrijfsmodellen ontwikkelen, maar ook nieuwe inzichten verwerven om productieprocessen te optimaliseren, machine-uitvallen te voorspellen, producttoepassingen af te bakenen of datagerichte start-ups op te richten. Datatoegang en/of -verzameling is echter niet altijd vanzelfsprekend en een van de belangrijkste obstakels die verdere doorbraken in datagestuurde innovatie in de weg staat, blijft data sharing. Op 30 mei richt Sirris een seminarie (in het Engels) in met als doel het potentieel van data sharing voor de optimalisering van de industriële innovatie aan te tonen. 

Data sharing in een industriële context is een complexe aangelegenheid. Vooral in sectoren met complexe waardeketens (bijv. productie, logistiek, energie, maintenance) hebben niet alle actoren toegang tot de data. Is een bedrijf dat industriële machines aan zijn klanten verkoopt, eigenaar van de data of hebben de klanten alle rechten over de data die door hun machines worden gegenereerd?  Alles hangt af van de context en van de relaties tussen de verschillende spelers in de waardeketen, die soms historisch gegroeid zijn.

  • In bepaalde gevallen is de klant eigenaar van de data die door zijn machines worden gegenereerd en is hij niet bereid om de originele fabrikant van de machine toegang tot die data te verlenen. De klant kan vrezen dat de analyse van de data problemen met het machinegebruik aan het licht brengt, wat een impact kan hebben op de garantie- en maintenanceovereenkomsten.
  • In andere gevallen kan de fabrikant van de machine zijn IP-rechten inroepen om een groot deel van de data tegen de eigenaar van de machine te beschermen, op grond van het feit dat de analyse van dergelijke data mogelijks voor reverse engineering kan worden gebruikt. De inkomsten uit de bijkomende diensten die de producenten dankzij die data kunnen bieden, zijn evenwel niet te verwaarlozen. 

Deze voorbeelden illustreren de spanningen die tussen de verschillende actoren in de waardeketen kunnen ontstaan met betrekking tot data sharing; ze werden uitgelicht in het kader van de EluciDATA- en OWOME-projecten.

Op 30 mei richt Sirris een seminarie in met als doel het potentieel van data sharing voor de optimalisering van de industriële innovatie aan te tonen. Doel van dit seminarie is een antwoord te bieden op de volgende vragen, via getuigenissen uit de eerste hand van bedrijven uit uiteenlopende sectoren:

  • Wat zijn de belangrijkste technologische, juridische en zakelijke uitdagingen van data sharing?
  • Hoe worden die uitdagingen aangepakt in de verschillende applicatiedomeinen (bijv. energie)?
  • Wat is het potentieel voor nieuwe technologieën, zoals de blockchain, op dit vlak?

Interesse? Lees meer over dit seminarie in onze agenda!