Traceerbaarheid en kwaliteitsgarantie dankzij een eID van producten

De opkomst van additive manufacturing vraagt om digitale ondersteuning van de volledige productieketen, om zo productkwaliteit te kunnen opvolgen en garanderen. Om dit mogelijk te maken, werkt Sirris in haar 4.0 Made Real Pilot Factory aan een 'eID' of digitaal paspoort van producten.

De voorbije jaren heeft zich een grote verschuiving voorgedaan bij het inzetten van additive manufacturing. Waar AM vroeger veelal werd toegepast voor prototyping wordt de technologie vandaag meer en meer ingezet voor serieproductie van functionele eindproducten, waarbij de producteigenschappen aan alle eisen voldoen. Procescontrole, herhaalbaarheid en certificatie worden daardoor steeds grotere uitdagingen. Een digitale ondersteuning van de volledige productieketen wordt hierbij noodzakelijk zodat de productiekwaliteit opgevolgd en gegarandeerd kan worden.

Nood aan traceerbaarheid

Voor de meeste fysieke producten die vandaag geproduceerd worden, zijn er ergens wel één of meerdere documenten voorhanden waarin een deel van de historiek vermeld staat van hoe men, vertrekkend van het basismateriaal, tot het finale eindproduct gekomen is. Deze documenten bestaan vaak nog uit een papierbundel die aangroeit bij elke bijkomende productiestap.

Daarnaast zijn bij de productie van een product dikwijls meerdere bedrijven betrokken, waardoor de gegenereerde info zeer vaak offline en decentraal opgeslagen wordt. Aan het einde van de rit is de beschikbare informatie voor de eindklant daardoor dikwijls zeer beperkt. Vandaag streven we naar een centrale en digitaal ondersteunde oplossing.

Digitaal paspoort

In het kader van Industrie 4.0 werkt Sirris aan een eID of digitaal paspoort dat een antwoord moet bieden op de bestaande noden. Dit digitale paspoort bevat niet alleen de karakteristieken van het product maar ook van de verschillende productieprocessen en -stappen, gereedschappen, handelingen, ... die uitgevoerd en ingezet werden om tot het eindproduct te komen. Daarnaast kan er doorheen de levenscyclus van het product makkelijk informatie over bijvoorbeeld maintenance digitaal gekoppeld worden.

De aanwezigheid van deze productidentiteit wordt steeds vaker een noodzakelijke voorwaarde in elke vorm van kwaliteitsgarantie en certificering. Voor de certificering van AM-onderdelen werden er reeds enkele richtlijnen ontwikkeld.

Tijdens het lanceringsevent van onze 4.0 Made Real Pilot Factory op 7 november tonen we u hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast. We willen u inspireren over welke methodiek, beschikbare sensoren en kwaliteitscontrole doorheen de productiestappen de vereiste data voor een kwaliteitsopvolging kunnen genereren en hoe er uit deze data relevante informatie geëxtraheerd kan worden. Tijdens het event tonen we u aan de hand van een 3D-geprint horloge welke data we over het hele traject verzamelen en opslaan op het eID. U ontdekt hoe deze relevante procesdata te selecteren, waarvoor we u de nodige tools en methodiek aanreiken. Daarnaast zullen we de nodige tools en methodieken aanreiken die u moeten helpen om de relevante procesdata te selecteren.

Voordelen van eID

Dankzij het door Sirris ontwikkelde eID zult u:

  • een product makkelijker kunnen traceren doorheen de productieketen
  • eenvoudige conclusies kunnen trekken uit de beschikbare procesdata
  • beschikken over een methodiek en inzetbare tools voor het opbouwen van een digitaal paspoort
  • de kwaliteit van het eindproduct beter kunnen garanderen

Dankzij dit digitale paspoort zullen bedrijven in staat zijn op een eenvoudige manier finale conclusies te trekken over de kwaliteit van het proces en eindproduct door analyses uit te voeren op alle beschikbare data die voorhanden is. Deze kennis is onontbeerlijk voor serieproductie in verschillende sectoren. Deze blog is een onderdeel van onze campagne '4.0 made real by Sirris', om de haalbaarheid van 4.0-technologieën in de industrie aan te tonen. Wenst u meer te weten? Ga naar onze 4.0 Made Real pagina of LinkedIn-pagina!