Thixomoulding

Sirris heeft al heel wat onderzoek verricht in het domein van thixomoulding en beschikt ook al enige tijd over een machine om magnesium in semivaste fase te verwerken.

Deze thixo-testmachine in Luik wordt gebruikt om:

  • het complete traject van legeringkeuze, productontwerp, simulatie van procesparameters, optimalisatie van procescondities, bewerken van magnesium stukken, functionele testen en recyclage van magnesium als omloopmateriaal te demonstreren.
  • thixomoulding valideren in toepassingen waarvoor een andere techniek of een ander materiaal gangbaar is
  • kleine reeksen definitieve stukken te produceren: stukken voor de automobiel of fietsen, elektronische borden, onderdelen voor textielmachines, stukken voor verlichting, spoorwegen, wapens…

Daarnaast kunt u ook bij Sirris terecht voor:

  • de ontwikkeling van nieuwe magnesiumlegeringen en nieuwe bronnen
  • de optimalisering van de matrijzen
  • digitale spuitgietsimulatie
  • het bepalen en de keuze van oppervlaktebehandelingen tegen corrosie
  • verspaning en afwerking van thixo-stukken