Test de mogelijkheden van operatorondersteuning in productie

Om de uitdagingen door een hogere werkdruk aan te gaan en competitief te blijven is operatorondersteuning tijdens het productieproces cruciaal. Nieuwe technologieën kunnen hier hulp bieden. Om deze ontwikkelingen te leren kennen en testen kunnen bedrijven bij Sirris terecht.

De werkdruk in onze industrie stijgt en dit als gevolg van de stijgende productcomplexiteit, kortere productlevenscycli en stijgende kwaliteitseisen. Bovendien wordt technisch geschoold personeel schaars, terwijl het een kunst blijft de verhouding werk-complexiteit beheersbaar te houden. In deze context is operatorondersteuning cruciaal om competitief te kunnen blijven.

Sirris zet in haar verschillende vestigingen in op het testen van nieuwe technologische ontwikkelingen om de operator te ondersteunen tijdens het productieproces. Via testopstellingen en demonstratoren in verschillende van haar vestigingen kunnen bedrijven zelf de mogelijkheden ontdekken en evalueren in het kader van hun eigen situatie. Zo wordt de stap naar (een van) de verschillende transformaties in de richting van Industrie 4.0, die bedrijven futureproof moeten maken, kleiner.

Proeftuinen als Industrie 4.0-testomgeving

Aan het begin van 2018 werden, met steun van de Vlaamse overheid, zeven Industrie 4.0-proeftuinen opgestart om de digitale transformatie in verschillende sectoren van de maakindustrie, meer bepaald bij kmo's, aan te wakkeren. De bedoeling van de proeftuinen is om de mogelijkheden van Industrie 4.0 dichter bij de doelgroepbedrijven te brengen.

Concreet zullen via proefopstellingen, demonstratoren en pilots technologie en expertise ter beschikking worden gesteld aan Vlaamse bedrijven, die zo snel, goedkoop en veilig kunnen experimenteren met bestaande en nieuwe technologieën. Nabijheid is daarbij een belangrijk pluspunt. De proeftuinen zijn dan ook verspreid over heel Vlaanderen.

Sirris is verantwoordelijk voor twee van deze proeftuinen: bedrijven die digitale diensten willen koppelen aan hun fysieke producten kunnen terecht bij de proeftuin Digitale Servitisatie, bedrijven op zoek naar manieren om hun operatoren op een innovatieve manier te laten werken, kunnen een beroep doen op de proeftuin Operatorondersteuning. Daar worden toepassingen getoond ter ondersteuning van de operator in een Industrie 4.0-omgeving of kunt u de mogelijkheden van cobots ontdekken.

Inspiratie via demonstratie

Met de proeftuin Operatorondersteuning willen we technologieën en toepassingen demonstreren en bedrijven stimuleren via generieke demonstratoren die ter beschikking staan van de bedrijven. Deze demonstratoren - een zestal in de loop van het collectieve project - tonen we ook tijdens verschillende events, waaronder workshops. Zo willen we bedrijven op weg helpen bij hun eerste stappen naar Industrie 4.0.

De eerste drie demo's die gepland staan, zijn:

  • nabewerking van verspaande of 3D-geprinte onderdelen
  • assemblage van zwaardere of grotere componenten
  • manipulatie van composieten

De demonstratoren zullen opgesteld worden in drie verschillende vestigingen van Sirris.

Kennis maken met de proeftuin Operatieondersteuning? Kom op 15 mei naar het seminarie rond normtechnische veiligheid in een hybride werkcel, dat plaatsvindt in Kortrijk.