Terugblik op succesvol laatste QUALIFY-evenement

 

Het QUALIFY-project liep meer dan vier jaar en had tot doel het wegnemen van de technologische barrières die momenteel de wijdverspreide toepassing van hybride structuren (metaal op composiet) in de maritieme industrie in de weg staan. Op 23 november 2021 vond het Final QUALIFY event plaats, met presentaties waarin de verwezenlijkingen van het project werden belicht.

Het maritieme landschap wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen: klimaatverandering, de roep om decarbonisatie en een algemene behoefte aan duurzame operaties. Een van de manieren om het brandstofverbruik terug te dringen is het verminderen van het gewicht van de primaire structuur. Hiertoe zijn duurzame, lichtgewicht oplossingen nodig die bestand zijn tegen dergelijke belastingen onder extreme omstandigheden, zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

De scheepsbouwindustrie heeft het gebruik van gelijmde hybride verbindingen in primaire structuren onderzocht, maar mist momenteel de richtsnoeren voor certificering. Die zijn nodig zodat de industrie zich kan oriënteren bij het certificeren van nieuwe ontwerpen die gebruik maken van dergelijke hybride componenten.

Doel van het project

Een multidisciplinair en multinationaal team heeft de voorbije vier jaar, met de financiële steun van het Europese programma INTERREG 2 Seas-Mers-Zeeën, gewerkt aan het QUALIFY-project om de technologische barrières die momenteel de wijdverspreide toepassing van hybride structuren (metaal op composiet) in de industrie in de weg staan, weg te nemen. De combinatie van expertise en bekwaamheden van academici, classificatiebureaus en de industrie, en de beschikbaarheid van een unieke testinfrastructuur, zorgden ervoor dat de beste omstandigheden werden gecreëerd voor de realisatie van de belangrijkste projectdoelstellingen: het formuleren van een regelgevend kader en een betrouwbare inspectie- en onderhoudstechnologie, waardoor de integratie van hybride verbindingen in toekomstige scheepsontwerpen mogelijk wordt.

Bijdrage Sirris

Sirris en Damen hebben een marktonderzoek uitgevoerd voor respectievelijk offshore en mariene toepassingen. Het marktonderzoek had tot doel een overzicht te geven van de voordelen en uitdagingen van lijmverbindingen en huidige casestudies en potentieel toekomstige toepassingen voor te stellen. Het rapport omvat ook de resultaten van een enquête onder industriële en academische belanghebbenden om de noden van de markt in kaart te brengen. Het gepubliceerde rapport is hier te vinden.

QUALIFY event

Op dinsdag 23 november 2021 vond het Final QUALIFY event plaats in de vorm van een hybride evenement. Het evenement werd ook gestroomlijnd voor een breder publiek. Het programma bestond uit presentaties waarin de verwezenlijkingen van het project werden belicht, en werd afgesloten met een levendige discussie. Indien u het evenement heeft gemist, kunt u hier alle links naar de presentaties terugvinden.

Conclusie

Het regelgevend kader voor de toepassing van hybride verbindingen in primaire structuren effent de weg naar een duurzamere maritieme industrie. Deze lichtgewicht oplossing zorgt voor een lager brandstofverbruik (tot wel 7%) en een aanzienlijke vermindering van schadelijke emissies. Bovendien verbeteren hybride verbindingen de stabiliteit van schepen, leiden ze tot meer veiligheid tijdens de productie en zorgen ze voor lagere onderhoudskosten.

De partners staan te popelen om verder te werken aan het potentieel van hybride verbindingen in ruige omgevingen. Neem contact met ons op indien u geïnteresseerd bent om met uw bedrijf deel te nemen. Bezoek onze projectpagina voor meer informatie over QUALIFY.