Technology scout, een beroep

Sirris heeft een aantal prospectieve workshops bijgewoond, georganiseerd door Le Forem (de Waalse VDAB) om het beroep van technology scout te definiëren.

In een voortdurend veranderende wereld waar informatie snel en in grote volumes circuleert, hebben veel bedrijven nood aan een betere beheersing van hun omgeving om met succes te kunnen concurreren. Al hebben ze niet allemaal een technology scout in dienst, toch verwachten veel bedrijven dat hun medewerkers de nodige competenties in dit domein ontwikkelen.

De term 'wacht' dekt echter diverse ladingen (juridische wacht, technologiewacht, concurrentiewacht) en een verschillende mate van formalisering. Net daarom is het belangrijk om de nood aan vaardigheden te structureren en de veranderingen in dit domein in kaart te brengen. Hiertoe heeft Le Forem in 2019 een aantal prospectieve workshops met een tiental experts ingericht, met de bedoeling het beroep van technology scout te definiëren. Sirris, dat al tientallen jaren actief is in technologiewacht, werd uitgenodigd om eraan deel te nemen.

De methode die werd toegepast, met name Abilitic2Perform, is een techniek voor het anticiperen op competenties, die gebaseerd is op studies rond strategische planning, waarvan een aantal, zoals structurele of morfologische analyse, worden gehanteerd.

De beheersing van nieuwe digitale tools voor het verzamelen en analyseren van informatie, de samenwerking met een artificiële intelligentie, het aanscherpen van de kritische zin, de ontwikkeling van de analytische geest en het leiden van een netwerk van interne en externe (en mogelijk internationale), partners zijn stuk voor vaardigheden die bijzonder nuttig zullen blijken voor de technology scout van morgen.

Na afloop van de workshops werd een collectief document uitgewerkt, dat enkele weken geleden door Le Forem werd verspreid. U kunt het rapport 'Métiers d'avenir : le chargé de veille' hier raadplegen (in het Frans). 

Dankzij deze werkzaamheden zal Le Forem zijn dienstenaanbod beter kunnen afstemmen op de behoeften van de ondernemingen.