Technologische en zakelijke inzichten in de blockchain-technologie voor de maakindustrie

Kijken we verder dan de hype van de blockchain in de financiële wereld, dan stellen we vast dat het ook in andere domeinen zijn potentieel aan het bewijzen is. Vanaf 29 april organiseert Sirris een reeks masterclasses en individuele coachingsessies over de blockchain voor de maakindustrie, van inzicht tot plan.

Binnen de maakindustrie wordt de blockchain-technologie gebruikt om bijvoorbeeld de herkomst van componenten in complexe waardeketens te traceren.

Tijdens twee namiddagsessies zullen experts van Sirris zowel de technologie als de business aspecten van de blockchain behandelen. Deze collectieve sessies worden optioneel gevolgd door twee individuele workshops waarbij de deelnemers de kans hebben om hun specifieke innovatieproject te bespreken en uitvoerige feedback en aanbevelingen van senior experts van Sirris krijgen. Het eindresultaat is een plan voor de toepassing van deze veelbelovende technologie in uw bedrijf.

Tijdens de sessies die in de namiddag worden gehouden, gaan experts van Sirris dieper in op de stand van zaken van de blockchain, met een antwoord op vragen als:

  • Welke industriële opportuniteiten maakt de blockchain mogelijk?
  • Wat zijn typische industriële voorbeelden van blockchain-compatibele producten en diensten?
  • Wat zijn de onderliggende bedrijfsmodellen?
  • Welke investeringen zijn nodig om blockchain-projecten tot stand te brengen?
  • Wat is een typische architectuur voor een applicatie die gebruikmaakt van de blockchain?
  • Wat zijn de belangrijkste (technologische en juridische) risico’s en uitdagingen?

Deze twee collectieve sessies (een rond business cases in de industrie en een andere rond technologie en architectuur) worden gevolgd door twee individuele workshops (per bedrijf) waarbij de deelnemers de kans hebben om hun specifieke innovatieproject te bespreken en uitvoerige feedback en aanbevelingen van senior experts van Sirris krijgen.

Bent u geïnteresseerd in deze sessies? Meer informatie hierover vindt u terug in onze agenda.