Technologieën van vierde industriële revolutie in opmars

Een kartering van octrooien helpt een beter inzicht te verwerven in de evolutie van Industrie 4.0, een domein dat momenteel veel inkt doet vloeien.

De digitale transformatie van de economie is volop aan de gang. Ze gaat vaak gepaard met een nieuwe kijk op de intellectuele eigendom. Maakindustrie, gezondheidszorg, stedenbouw of cultuur, ze belangt alle sectoren aan. Maar in de industrie gaat het om een heuse revolutie, vaak de vierde genoemd, vanwaar de benaming Industrie 4.0.

Om de technologische ontwikkelingen die deze nieuwe transformatie typeren, te meten, heeft het Europees Octrooibureau (EPO) een rapport gepubliceerd onder de naam Patents and the Fourth Industrial Revolution (4IR). Hierin wordt een eerste kartering gegeven van dit dynamisch technologisch domein dat wordt gekenmerkt door de digitalisering, de opslag en het beheer van massa's gegevens.

Lees meer op Techniline.