Overslaan en naar de inhoud gaan

Smarthead Innovations ontwikkelt drumvel met geprinte sensoren

Akoestische drums stemmen is een tijdrovende klus. Een digitaal drumvel, met geprinte sensoren die de trillingen registreren, kan een oplossing bieden. Maar ook tijdens het drummen zelf bewijzen de sensoren hun dienst. Ze monitoren de trillingen van het vel, slagkracht en slagpositie en kunnen zo het drummen digitaliseren. Om de haalbaarheid van een oplossing met geprinte sensoren te onderzoeken voor zijn slimme drumvel nam ontwikkelaar Smarthead Innovations Sirris in de arm.
  • Akoestische drums stemmen is lastig en tijdrovend
  • Trillingen van het vel monitoren biedt een oplossing en maakt digitaal drummen mogelijk
  • Smarthead Innovations onderzoekt de haalbaarheid van geprinte sensortechnologie


Met Smarthead Innovations werkt productontwikkelaar en drummer Bram Van den Broeck aan de commercialisering van zijn slimme drumvel met ingewerkte geprinte sensoren. Als verantwoordelijke productontwikkeling bij muziekinstrumentendistributeur EMD Music ontwikkelde hij eerder al velerlei producten voor de muziekindustrie, een activiteit die hij heden vanuit Ikonoblast design studio verderzet en internationaliseert.

“Tijdens de haalbaarheidsstudie werden de technologische risico’s blootgelegd en werd een meetopstelling ontwikkeld om sensordata te capteren en verwerken. Deze werd nadien doorontwikkeld tot een demonstrator om potentiële investeerders te overtuigen”

Slimme vellen om digitaal te drummen en te stemmen

In het digitale drumvel registreren geprinte sensoren trillingen, slagkracht en -positie zonder de klank te beïnvloeden. Dit maakt het stemmen makkelijker en maakt ook digitaal drummen mogelijk. Om de haalbaarheid van het slimme drumvelconcept te kunnen inschatten moest op verschillende fronten worden gewerkt: wat is het beste ontwerp voor een werkend sensorconcept? Welke printtechniek is technologisch en economisch haalbaar voor massaproductie van consumentengoederen? Welke algoritmes zijn vereist voor de signaalverwerking? En welke elektronica kan binnen de kostengrenzen voldoen aan de vereisten?

Haalbaarheid van de ‘Smarthead’-sensortechnologie

De Sirris-experts droegen voornamelijk bij aan het systeemontwerp en de analyse van verschillende printtechnieken. Voor de elektronicaontwikkeling werkten zij nauw samen met een buitenlandse industriële partner in geprinte elektronica. Bij de definitie van de algoritmes was Flanders Make dan weer betrokken. 

Een meetopstelling met geprinte sensoren en een elektronische module met ingebedde algoritmes lieten toe om zowel het concept in zijn totaliteit als de onderdelen ervan te evalueren. Vervolgens werd in het kader van een apart Mechatronica 4.0-vertaalonderzoek dieper ingegaan op de haalbaarheid van algoritmes in een ingebedde toepassing, wat resulteerde in een technologiedemonstrator.

Naar een marktklaar product

Voor het slimme drumvelconcept met geprinte sensoren werden zowel de stemtoepassing als de verschillende digitaliseringstoepassingen geëvalueerd. De meetopstelling en demonstrator maakten het voor Smarthead Innovations mogelijk om potentiële investeerders te benaderen voor de verdere ontwikkeling van de technologie.