Overslaan en naar de inhoud gaan

Siemens test ijswering op rotorbladen windturbines in het veld

Begin 2015 startte Wind Aan De Stroom, een consortium van havenautoriteiten en privéinvesteerders, in de Antwerpse haven met de bouw van een van de grootste Belgische onshore windmolenparken. Siemens Wind Power levert en installeert de krachtige windturbines. In de molenwieken zit een nagelnieuwe technologie verwerkt om de rotorbladen ijsvrij te houden. Samen met het OWI-Lab van Sirris valideerde Siemens de functionaliteiten op locatie.
  • IJsvorming op rotorbladen ook in gematigd klimaat
  • Innovatieve oplossing voor ijsdetectie en -wering 
  • Validatietest van de functionaliteiten in het veld
     

Siemens Wind Power is de divisie van het Duitse technologiebedrijf die zich toelegt op de productie en installatie van windturbines en oplossingen voor de windindustrie. 

“Uit de meetresultaten van de infraroodcamera’s bleek dat het ijsdetectiesysteem en de verwarming in de rotorbladen correct hun werk doen.” 

IJsvorming ook in gematigd klimaat

Ondanks het gematigde klimaat zonder strenge winters, bestaat er zelfs in België een risico op ijsvorming op de rotorbladen van windturbines. Ook bij temperaturen rond het vriespunt ontstaan immers plekken met rijm, aanvriezende regen of natte sneeuw. Naast geluidshinder en een lager rendement kan ijsvorming het verouderingsproces van de turbine versnellen.

 

En loskomend ijs betekent een veiligheidsrisico voor de omliggende magazijnen, productiesites en haveninfrastructuur. Daarom ontwikkelde Siemens Wind Power voor het onshore windpark in de Antwerpse haven een nieuw systeem om de wieken ijsvrij te houden. De fabrikant klopte bij het OWI-Lab van Sirris aan om deze baanbrekende oplossing te testen in het veld. 

Validatietest in het veld

Het nieuwe systeem werkt als volgt: zodra er ijs wordt waargenomen op een rotorblad, legt het ijsdetectiesysteem de turbine stil. Vervolgens wordt een verwarmingsmodule geactiveerd in het composietmateriaal van het blad. Zo kan het ijs op een gecontroleerde manier wegsmelten.

 

Om de correcte werking van beide functionaliteiten te testen na de installatie van de turbine, zetten de experts van het OWI-Lab van Sirris een veldtest op poten. Op een van de molens werden twee infraroodcamera’s geïnstalleerd. Die brachten een winter lang de warmteontwikkeling binnen de rotorbladen gedetailleerd in beeld.

Groen licht voor nieuw systeem

Uit de meetresultaten bleek dat beide functionaliteiten - het ijsdetectiesysteem en de verwarming in de rotorbladen -  correct hun werk doen. Na deze validatietest in het veld kon Siemens Wind Power dit nieuwe turbinetype installeren in het windpark van Wind Aan De Stroom in de Antwerpse haven.