Overslaan en naar de inhoud gaan

Panimpex verkort doorlooptijd drastisch door verbetering van productieaansturing

Panimpex ontwerpt en produceert manometers. De complexiteit van de diverse orderstromen vergde een bijsturing van de aansturingswijze van de productie, om met minder inspanningen de productie te kunnen beheren

De productieafdeling van Panimpex in Veurne assembleert manometers voor de koel- en aircotechniek. Voor het productieproces van een manometer zijn er heel wat stappen vereist. De omsteltijden en de werkinhoud van deze stappen zijn sterk verschillend. Om deze verschillen op te vangen, werkte men met vrij grote tussenstocks die zorgden voor een ontkoppeling tussen de verschillende productiestappen. Deze tussenstocks zorgden echter voor vrij lange doorlooptijden. De diversiteit aan producten en de complexe orderstromen in de fabriek zorgden bovendien voor heel wat plannings- en coördinatieactiviteiten. Daarnaast veroorzaakte de inefficiënte lay-out van de werkplaats veel onnodige verplaatsingen. Om het productieverloop te verbeteren en de werkplaatsinrichting te optimaliseren deed Panimpex een beroep op Sirris.

Nieuwe lay-out met minder tussenvoorraad

Om de bestaande situatie aan te pakken, werden verschillende verbeteringen doorgevoerd. Het vertrekpunt van het nieuwe productieverloop was een herinrichting van de productie. Tevens werden de lotgroottes van vijftig stuks verkleind tot maximaal tien, om zo de tussenvoorraden en doorlooptijd te verkorten. Andere ingrepen waren het opzetten van een kanbansysteem, de invoering van het zelfsturingsprincipe van ‘bucket brigades’ en de 'Toyota Kata-aanpak. Door het toepassen van deze methodiek kon Panimpex snel oplossingen op maat van de eigen problematiek  en werd ook het vermogen bij de medewerkers ontwikkeld om zelf systematisch problemen aan te pakken en op te lossen.

Voor het productieverloop hadden de ingrepen als directe gevolgen een verbeterde werkpostinrichting en een uitgebalanceerde werkverdeling. Dankzij de nieuwe lay-out en de toepassing van de bucket brigades kan de productieafdeling de binnenlopende orders sneller afwerken en kunnen prioriteitswijzigingen eenvoudiger opgevangen worden. Door de nieuwe manier van werken slonk de voorraad op de werkvloer, waar zelfs behoorlijk wat plaats vrijkwam. De doorlooptijd van een volledige manometer neemt nu slechts een 2 à 4 uren in beslag in plaats van de vroegere 4 dagen.