Overslaan en naar de inhoud gaan

LPW Corporate verlaagt milieu-impact met maximale materiaalefficiëntie

Het bedrijf LPW Corporate uit Aarschot heeft al 50 jaar ervaring in het ontwerpen en plaatsen van keramische monoblok zwembaden. Om hun milieu-impact verder te kunnen verlagen, namen het LPW-team samen met Sirris de bedrijfsprocessen onder de loep.
  • Monoblok zwembaden stellen strenge eisen aan materiaal en vervaardigingsproces
  • Topkwaliteit koppelen aan een zo laag mogelijke milieu-impact
  • Streven naar een duurzame productie

De productietechnologie, het transport, de installatie en het gebruik van monoblok zwembaden stellen strenge eisen aan het materiaal. De zwembaden zijn opgebouwd uit acht lagen, en vormen een composietstructuur die de mechanische, chemische en thermische belastingen kunnen weerstaan. LPW Ceramic Pools wil niet alleen topkwaliteit leveren, maar ook de milieu-impact zo laag mogelijk houden. Dankzij een materialenscan door Sirris, slaagde het erin zijn afvalproductie en emissies terug te dringen.

Minder materialen, afval en emissies

Door de aangereikte kennis en oplossingen onmiddellijk in de praktijk om te zetten, wist LPW Ceramic Pools op slechts enkele weken tijd significante resultaten te boeken. Zo werden de restanten van gelcoats hergebruikt als grondstoffen voor de harsen in de buitenlagen en worden emmers die binnenkomen als verpakking gerecupereerd als mengvaten, waardoor die niet langer aangekocht moeten worden. Dankzij een nieuwe opvolgingsmethode van de productie kan meer dan 50 procent van het gevaarlijke afval teruggedrongen worden.


Het beperken van emissies is een continue zorg voor alle composietverwerkers. Via het netwerk van Sirris kon LPW Ceramic Pools nieuwe partners vinden om ook op dit domein vooruitgang te boeken. Daarnaast werd ook geïnvesteerd in een regeneratiesysteem voor oplosmiddelen. Zo konden de emissies nog verder omlaag en hoefde men voortaan minder solvent aan te kopen.

Verder onderzoek en strategische overwegingen

Om de milieu-impact systematisch te verlagen, moeten strategische keuzes gemaakt worden. Materiaalsubstitutie en alternatieve productietechnologieën komen in het vizier, maar deze hebben een impact op de productkwaliteit en -organisatie. Daarom blijft LPW Ceramic Pools samen met zijn kennispartners, waaronder het SLC-Lab, naar manieren zoeken om vorm te geven aan een duurzame productie.