Overslaan en naar de inhoud gaan

Laborex innoveert duurzaam met milieuvriendelijke wasinstallatie

Niet alleen op ecologisch vlak werpt duurzame innovatie vruchten af, ook technologisch en economisch biedt ze tal van voordelen. Dat ondervond Laborex bij de ontwikkeling van een milieuvriendelijk reinigingssysteem voor de ‘bogies’ of draaistellen van treinen. De productiviteit verdubbelen en tegelijk het water- en energieverbruik terugschroeven: een opmerkelijke prestatie die het Olense bedrijf in 2012 terecht een Innovatie Award opleverde.

Uitdaging | Afvalwater en energieverbruik reduceren

Om treinbogies te reinigen, waren bij Laborex’ vroegere installatie verschillende stappen en meerdere werkposten  nodig. Het gevolg was een hoog waterverbruik. Hoe konden zowel de hoeveelheid afvalwater als het energieverbruik worden beperkt? Kon het werkproces misschien eenvoudiger? En op welke manier kon het bedrijf de gebruikskosten voor zijn klanten drukken?

Oplossing | Ecologische reinigingstechnieken

Net als bij vroegere innovaties ging Laborex samen met Sirris deze uitdaging aan. Een grondige projectvoorbereiding resulteerde in een coherent innovatieplan en een globaal concept met geïntegreerde veiligheid. De concrete voordelen van duurzame technologische ontwikkelingen werden becijferd.

Uiteindelijk voerde Laborex volgende milieuvriendelijke reinigingstechnieken in:
• het verdampte water afzuigen, condenseren en opnieuw gebruiken in een gesloten circuit
• de temperatuur van het proceswater beperken tot 50°C
• de waterdruk reduceren tot 20 bar
• ecologische reinigingsproducten zonder chemicaliën gebruiken

Resultaat | Productiviteit verdubbeld, ruimte gehalveerd

Het nieuwe reinigingssysteem voor de treinbogies bleek om meer dan één reden een slimme investering. Eén enkele installatie vervangt vandaag verschillende reinigingsstappen. Water- en energieverbruik zijn drastisch beperkt. Er is minder afvoer van afvalwater, wat leidt tot lagere transportkosten. Het intern transport gebeurt nu automatisch in plaats van manueel. Daarenboven werd de productiviteit verdubbeld, terwijl het oppervlaktegebruik halveerde. Niets dan voordelen dus, die onder meer  de NMBS ertoe aanzette de machine in huis te halen.

Laborex werd voor deze ontwikkeling in 2012 bekroond met een Kempense Innovatie Award.

Lees meer hierover op
http://www.laborex.com/nl/product/reinigen-van-draaistellen-bogies?term=20