Overslaan en naar de inhoud gaan

Fomeco introduceert LWR in buisbewerkingsproces

De Zwevegemse buisbewerker Fomeco zoekt continu naar manieren om zijn productieproces te optimaliseren. Het bedrijf vroeg zich af of bepaalde stappen – die sinds vanouds manueel werden uitgevoerd – in aanmerking kwamen voor automatisatie. Sirris hield de flow tegen het licht en onderzocht via een testopstelling of een lichtgewichtrobot het aanbrengen van markeringen kan overnemen.
  • Fomeco gelooft in robottechnologie om zijn flow efficiënter te organiseren
  • Sirris onderzoekt via een testopstelling of automatisch markeren mogelijk is
  • LWR is in staat om buizen snel en accuraat van ‘red dots’ te voorzien
     

Fomeco is gespecialiseerd in buisbewerking. De Zwevegemse fabrikant is al jaren een vaste toeleverancier van de automobielindustrie en machinebouwers.

“Uit de testopstelling bleek dat de lichtgewichtrobot voldoende snel en accuraat is om de markering van buizen over te nemen van de operator.” 

 

Foutgevoelige processtap

Met het oog op de continue verbetering van zijn productieflow wil Fomeco nagaan of bepaalde manuele stappen in aanmerking komen voor automatisatie. Concreet wil de Zwevegemse buisbewerker onderzoeken of het aanbrengen van referentiepunten op buizen kan worden overgenomen door een lichtgewichtrobot (LWR) die naast de operator opgesteld staat. Fomeco heeft in totaal 150 producten die tijdens het productieproces voorzien moeten worden van minstens één markering. Maar het is onvermijdelijk dat de operator wel eens vergeet om een stip aan te brengen. Glipt zo’n fout ook bij de eindcontrole door de mazen van het net, dan wordt ze pas opgemerkt bij de klant. Daarom wil Fomeco uitzoeken of automatisatie de betrouwbaarheid van het markeringsproces kan verhogen. Sirris onderzocht de technische en economische haalbaarheid van een lichtgewichtrobot (LWR).

Testopstelling brengt raad

Tijdens een eerste verkenning bracht Sirris in kaart welke manuele stappen van het buisbewerkingsproces zoal in aanmerking kunnen komen voor automatisatie. Het aanbrengen van referentiepunten – de zogeheten ‘red dots’ – was daar een van.


De experts zetten een testopstelling op met een lichtgewichtrobot voor twee producten die in hoge volumes geproduceerd worden. Tijdens de observatie checkten ze of de LWR het tempo aankon en of hij de handelingen even nauwkeurig kon uitvoeren als de operator, inclusief het schudden met de stift om uitdroging van de inkt te voorkomen.

LWR met glans geslaagd

De haalbaarheidsstudie met de testopstelling wees uit dat de LWR voldoende snel en accuraat is om de markering van buizen over te nemen van de operator. Voor deze handeling heeft Fomeco intussen een eerste robot aangekocht en geïntegreerd in zijn productieproces. Het buisbewerkingsbedrijf gelooft sterk in robottechnologie om zijn productieflow te optimaliseren en onderzoekt momenteel ook de automatisatiemogelijkheden van andere productiestappen.