Overslaan en naar de inhoud gaan

C-Power laat funderingen van offshore windturbines onderzoeken

C-Power baat het allereerste offshore windmolenpark uit voor de Belgische kust. Omdat de bouw van windmolenparken op zee nog relatief nieuw is en de funderingen er blootgesteld worden aan extreme condities, nam de uitbater Sirris en de VUB in de arm om de staat van de structuren te monitoren. Zo kan het verouderingsproces opgevolgd worden en onderhoudsacties met kennis van zaken ingepland.
  • Uniek Europees onderzoek naar het verouderingsproces van turbinefunderingen op zee
  • Onderhoud van de structuren optimaliseren op basis van data uit het veld
  • Funderingen van nieuwe turbines nog slimmer ontwerpen en bouwen
 
C-Power,  een consortium van Belgische en internationale aandeelhouders, baat het allereerste offshore windmolenpark voor de Belgische kust uit. De 54 turbines behoren tot de grootste in hun soort en staan op stevige funderingen.

 
“Onderzoek naar het verouderingsproces van turbinefunderingen op zee is noodzakelijk met het oog op het onderhoud, maar ook om toekomstige windmolenparken nog slimmer te bouwen.”
 
 

Erg agressieve omstandigheden

De offshore windindustrie groeit snel en de technologie wint aan maturiteit. Toch is er vandaag nog weinig inzicht in het verouderingsproces van deze structuren op zee. Zo worden de funderingen blootgesteld aan diverse belastingen: de trillingen van de turbine zelf, golven en zeestromingen, klimatologische omstandigheden, veranderingen in de zeebodem, corrosie …
Op basis van simulatiemodellen hield C-Power tijdens de ontwerpfase van de funderingen rekening met een levensduur van 30 jaar. Maar om het verouderingsproces tijdens deze periode nauwgezet op te volgen en de simulaties te toetsen, was er nood aan data uit het veld over de verschillende externe invloeden die op de structuren inwerken.

Data verzamelen over externe invloeden

C-Power klopte hiervoor bij Sirris aan. In samenwerking met de VUB brachten experts van het OWI-Lab op twee funderingen van het windmolenpark sensoren en meetsystemen aan om de externe invloeden in kaart te brengen: weersomstandigheden, zee- en bodemcondities, maar ook allerhande trillingen die de turbines zelf veroorzaken. Verder werden ook kritieke lasnaden en knooppunten in het funderingsontwerp opgenomen in de analyse. Om al die big data snel en efficiënt te kunnen analyseren, ontwikkelde het OWI-Lab bovendien een volledig nieuw datawarehouse.

Optimaliseren van onderhoud en ontwerp

De meetresultaten zullen de onderzoekers en de uitbaters van het windmolenpark een beter inzicht bieden in het verouderingsproces van de funderingen als gevolg van externe invloeden. Zo kunnen onderhoudsacties van de bestaande structuren efficiënter ingepland worden. Bovendien kunnen nieuwe offshore windmolens vanaf de ontwerptafel geoptimaliseerd worden op basis van reële data uit het veld.