Overslaan en naar de inhoud gaan

Belwind en OWI-Lab werken aan innovatieve monitoringsystemen voor offshore windturbinefunderingen

De samenwerking tussen Belwind en Sirris’ Offshore Wind Infrastructure (OWI) Application Lab is wat je noemt een win-winsituatie: het lab kon offshore metingen en monitoring uitvoeren in een echt windturbinepark, terwijl Belwind meer inzicht kreeg in het gedrag en de performantie van zijn installaties.

Uitdaging | Belasting offshore windturbines meten

Windturbines op zee werken in extreme omstandigheden. Om met zekerheid te weten hoe de verschillende onderdelen van een windturbine daarop reageren, volstaan labotests en modellen niet. Daarom investeerde Sirris’ Offshore Wind Infrastructure (OWI) Application Lab in innovatieve meetsystemen om offshore metingen uit te voeren. Om die tot een succes te maken, werkt het OWI-Lab nauw samen met het windpark Belwind.

Oplossing | Meet- en monitoringcampagnes OWI-Lab & VUB

Vanaf eind 2011 begon het OWI-Lab een van Belwinds windturbines stelselmatig uit te rusten met meer sensoren, van de basis tot de gondel. In 2012 werd die meetcampagne verder uitgebouwd. De meetdata laten toe om de reële belasting en omgevingsfactoren beter in te schatten, en concepten en modellen te valideren. Bovendien kan de toestand van funderingen en componenten dankzij de metingen continu worden opgevolgd en voorspeld.

Een belangrijk aspect van het onderzoek bestond in het interpreteren van de meetgegevens, om die vervolgens te verwerken tot kennis. Daarvoor werd nauw samengewerkt met onderzoekers van VUB. Ook vandaag nog voert het lab verschillende monitoringcampagnes uit op het offshore windturbinepark Belwind, waarbij het onder meer het dynamisch gedrag en de corrosie van de fundering opvolgt.

Resultaat | Actief omgaan met opgebouwde kennis

Beide partners halen voordeel uit deze kennisopbouw rond ‘structural health monitoring’. Het OWI-Lab kan onderzoek voeren in een echt offshore windturbinepark. En Belwind en zijn leveranciers leren bij over het gedrag en de performantie van hun windturbines. Met de inzichten die deze metingen opleveren, kunnen windparken als Belwind hun werkings- en investeringskosten drukken. Ook kunnen ze de betrouwbaarheid en levensduur van windturbines en hun onderdelen verhogen.

De relevantie van Sirris’ bijdrage blijkt uit de grote industriële en academische belangstelling in binnen- en buitenland, uit de vele bijdrages op conferenties, events en in tijdschriften. Op EWEA 2012 won het OWI-Lab de award voor ‘best research poster’ voor dit onderzoek.