Overslaan en naar de inhoud gaan

B-token en Sirris stippelen efficiëntere productieflow uit

Jetonproducent B-Token uit Retie groeide explosief de voorbije jaren. De productie kon steeds moeilijker volgen, waardoor de tijdige levering soms in het gedrang kwam. Sirris-experts onderzochten waar het capaciteitsprobleem zich precies situeerde en tekenden, samen met B-token, een nieuwe productieflow uit.
  • Doorlichting van de huidige productieflow
  • Berekening van de theoretische productiecapaciteit
  • Analyse van de productie met het oog op flexibele automatisering. 
     

B-Token uit Retie ontwikkelt en produceert gepersonaliseerde jetons die wereldwijd worden geëxporteerd. Ook braillejetons met reliëf en jetons die een smartphoneapp activeren behoren tot het uitgebreide assortiment van deze innovatieve Kempense kmo.

“De berekening van de theoretische productiecapaciteit wees uit dat er een capaciteitsprobleem was. Het gevolg: elk klein oponthoud in de productie was dramatisch voor de doorlooptijd.” 

Tegen de limieten aan

Het gaat hard voor jetonproducent B-Token uit Retie. Meer dan 30 miljoen schijfjes met alle mogelijke kleuren en graveringen rollen er jaarlijks van de band. Bovendien zet het bedrijf volop in op innovatie. Zo lanceerde het onlangs een braillejeton en de zogeheten ‘smart tokens’ die op de smartphone extra informatie activeren.
Door de snelle groei van de voorbije jaren loopt het bedrijf echter tegen zijn limieten aan, zowel op technologisch als op organisatorisch vlak. Daardoor kon B-Token zijn afgesproken levertermijnen niet altijd nakomen. Om precies te bepalen waar de problemen zich situeren en een efficiëntere productieflow uit te tekenen, deed de jetonproducent een beroep op Sirris.

Scan van de productieflow

De experts berekenden de theoretische productiecapaciteit met het aanwezige machinepark en personeel. Vervolgens hielden ze de bestaande productieflow tegen het licht: hoe is elke stap georganiseerd? Hoeveel tijd neemt ze in beslag? En vooral: waar gaat er tijd verloren? Ook bekeken de experts of bepaalde stappen van het productieproces konden worden geautomatiseerd.

Nieuwe machines én versterking

Uit de analyses bleek dat het bedrijf door de explosieve groei wel degelijk kampte met een capaciteitsprobleem, waardoor elk klein oponthoud meteen desastreuze gevolgen heeft voor de levertijd. Zowel personeelsbestand als machinepark waren dus dringend aan uitbreiding toe. B-Token bleef niet bij de pakken zitten en investeerde meteen in nieuwe machines en versterking voor de productieploegen.
 

Maar ook binnen de flow valt efficiëntiewinst te boeken, zo bleek uit de doorlichting. Voor de nieuwe productiehal werd het productieproces hertekend, met een betere doorstroming als gevolg. Uit de analyse van het printproces bleek dan weer dat flink wat manueel werk in aanmerking komt voor robotisering, waaronder het plaatsen van de jetons in de mallen. Ook op dat vlak zette B-Token al de eerste stappen. Een jeton voor een nog productievere toekomst.