Stel een toolbox samen om uw circulariteitsprestaties en -ambities te meten

Steeds meer bedrijven zetten in op circulariteit en spelen zo in op de stijgende vraag naar circulaire producten en diensten. Belangrijk hierbij is het meten van hun circulariteitsprestaties en -ambities. Op 28 januari en 4 februari organiseren Sirris, VITO en Agoria een tweedelige masterclass die u een overzicht van de tools en methodes biedt om een interne dashboard op te zetten, en de markt te informeren over uw ambities en prestaties in circulair ondernemen.

De transitie naar een circulaire economie staat centraal in Europese en regionale beleidsprioriteiten. Nieuwe circulaire verdienmodellen zorgen doorheen de waardeketen voor innovatie en creëren tal van jobs. Steeds meer bedrijven zetten in op circulaire strategieën en spelen zo in op de stijgende vraag naar circulaire producten en diensten. 

Circulariteit meten geeft uw bedrijf een referentiepunt, genereert acties voor verbetering en toont u en uw (toekomstige) klanten de resultaten van uw inspanningen. Maar hoe meet en objectiveert u nu de ambities en prestaties van uw bedrijf, product of waardeketen op het vlak van circulariteit? Welke van de vele beschikbare meetmethodes zijn in uw context het meest geschikt? Hoe ver staat de standaardisering van circulariteitsmetingen? Deze en heel wat andere vragen zullen Sirris, VITO en Agoria beantwoorden tijdens een masterclass.
We zullen u de tools en methodes aanreiken om een intern dashboard op maat op te zetten, en de markt objectief te informeren over uw ambities en prestaties in circulair ondernemen, zodat u uw toegevoegde waarde op dit toekomstgerichte thema verder kunt versterken. We geven een overzicht van de belangrijkste en meest zinvolle tools, beoordelen ze op hun merites en bekijken in welke omstandigheden ze best gebruikt kunnen worden.

Wat u mag verwachten

In vier online sessies, gespreid over twee halve dagen, dompelen we u op een interactieve manier onder, en bouwen we, samen met u, een visueel overzicht van tools en methodes. Door experts rond dit thema voor u samen te brengen, besparen we u heel wat zoek- en leeswerk, en krijgt u een objectief overzicht van de voor- en nadelen, en de randvoorwaarden van verschillende beschikbare tools en methodes voor het meten van circulariteit. Hierdoor zal u de nuances en verschillen optimaal leren kennen, en zal u tegen het einde van de masterclass beter in staat zijn om voor uw eigen bedrijf onderbouwde keuzes te maken in het meten, monitoren en communiceren van uw circulariteitsprestaties.

Concreet krijgt u van ons:

  • Interactieve begeleiding en directe toegang tot de experts
  • Twee industriële cases, inclusief een vraag-en-antwoord-sessie
  • Voor alle voorgestelde tools en methodes de links en toegang om ze te gebruiken of aan te kopen
  • Leeslijst met artikels en relevante publicaties
  • De tools in een overzichtstabel bij elkaar gebracht

Met welke resultaten naar huis

  • U kent de verschillende niveaus en kaders waarop circulariteit benaderd kan worden (macro, meso, micro). U begrijpt dat circulariteit niet in één score te vatten is en ziet het belang van het beheer van processen in (supply chain, distributie, gebruik, herstel, hergebruik, ... tot afdanking).  U zal één indicator of een set van indicatoren selecteren die bij uw bedrijf passen.
  • U krijgt inzicht in de kwantitatieve, kwalitatieve en organisatorische aspecten van het meten en bewaken van circulaire vooruitgang.
  • U krijgt een overzicht van een selectie tools met hun belangrijkste voor- en nadelen, en wanneer ze het meest zinvol zijn.  
  • U krijgt een overzicht van de laatste ontwikkelingen (ISO-standaardisering, beleidskaders & lopend onderzoek) inzake het meten van circulariteit.

Interesse om deze masterclass te volgen? Alle praktische info en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u in onze agenda.

Deze masterclass maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen

 
#industriepartnerschap #sterkondernemen 

(Bron foto: https://nl.dreamstime.com)