Steek een tandje bij richting circulaire waardecreatie

Door de vele beschikbare opleidingen, webinars en artikels is de circulaire economie geen onbekend onderwerp meer. Wanneer we dit echter in onze omgeving willen toepassen, lopen we vast. Vele bedrijven kunnen zich dus wel vinden in circulaire strategieën, maar worstelen met het concretiseren ervan in waardevolle activiteiten. Om bedrijven een extra zet te geven in deze uitdagende materie biedt Sirris op 19 januari een masterclass aan, waarbij u ervaring opdoet met concrete tools en methodes waarmee u aan de slag kan.

We bieden een masterclass aan, waarbij we zo concreet mogelijk de deelnemers aan de slag zetten. Tijdens deze masterclass nemen we de fiets als uitgangspunt, een eenvoudig alom gekend product en zeer populair in Vlaanderen. We gebruiken het fiets-ecosysteem om te aan te tonen hoe u de waarde (economisch, ecologisch, kennis, …) vindt en circulaire-economiestrategieën concreet maakt.

Vier sessies

Sessie 1

Het programma start vanuit de circulaire buzzwords (strategieën, definities, …)  die we toepassen op de fiets en fietsindustrie. We geven via interactie de belangrijkste principes en termen een concrete invulling. Ook voor relatief eenvoudige producten als fietsen kan de circulaire economie immers vele gezichten hebben. Verschillende strategieën kunnen zinvol zijn, naast elkaar bestaan, elkaar versterken. In vele gevallen zijn verschillende strategieën gewoon noodzakelijk. Soms zijn gecombineerde strategieën zelfs erg nuttig en openen ze nieuwe perspectieven.

Sessie 2

Inspiratie en ideeën verder uitwerken tot een economisch rendabele activiteit is een bijzondere grote uitdaging. Daarom zijn een goed proces en aanpak noodzakelijk. Dat bekijken we in een tweede sessie. We reiken u methodes aan om met de juiste zaken bezig te zijn om zo uw schaarse middelen goed te besteden en om de meest veelbelovende circulaire waarde te kunnen benutten.

Sessie 3

In de namiddag starten we met het in kaart brengen van het fiets-ecosysteem en exploreren we de onderlinge relaties en belangen. Hiermee vinden we de meest veelbelovende samenwerkingen. Een vierstappenproces leidt tot het succesvol opzetten van de gewenste samenwerking.

Sessie 4

Ten slotte brengen we de verworven kennis van de vorige sessie samen en vertalen ze met behulp van praktische tools in concrete acties.    

Na deze opleiding ziet u de bomen door het bos en weet u waar en hoe u circulaire kansen vindt. Belangrijker nog, u weet ook hoe u tot uw eerstvolgende actie komt.

Deze masterclass zal u in staat stellen geschikte partners te kiezen en samenwerking op te zetten.
U verkrijgt een set van tools en methodes, waarmee u gedurende deze masterclass een eerste ervaring heeft opgebouwd. 

Het programma is geschikt voor al wie zijn organisatie graag een uitgebreidere rol wil zien spelen in de circulaire economie, maar niet tot concretisering komt.

Interesse? Lees meer over de masterclass 'Circulaire waardecreatie voor de fietsindustrie', die op 19 januari 2021 plaatsvindt, in onze agenda!

Deze masterclass maakt deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.
 
#industriepartnerschap #sterkondernemen