Steeds meer arbitrage en bemiddeling inzake intellectuele eigendom

Het aantal beroepen bij het Arbitrage- en Bemiddelingscentrum van de WIPO neemt toe, of het nu gaat om geschillen inzake intellectuele eigendom of klachten wegens cybersquatting.

Het Arbitrage- en Bemiddelingscentrum van de WIPO (World Organization of Intellectual Property) heeft onlangs enkele cijfers gepubliceerd: in 2018 heeft het meer dan 3.000 geschillen wegens cybersquatting en 60 bemiddelings- en arbitrageprocedures inzake intellectuele eigendom behandeld.

De 3447 klachten wegens cybersquatting vertegenwoordigen 12% meer dan het voorgaande jaar en hebben betrekking op geschillen uit 109 landen in verband met domeinnamen ingediend door merkeigenaren in reactie op de woekering van websites voor de verkoop van namaakproducten, phishing of andere online inbreuken op handelsmerken.

Wat betreft de bemiddeling en arbitrage van geschillen inzake intellectuele eigendom heeft het Centrum 60 geschillen behandeld, een stijging van 15% ten opzichte van het voorgaande jaar, en gereageerd op 95 verzoeken om goede diensten (procedurele kennisgevingen om de indiening van geschillen voor bemiddeling of arbitrage te vergemakkelijken).
Geschillen inzake octrooien zijn de meest voorkomende, gevolgd door geschillen inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT), handelsmerken en auteursrechten. Deze hebben met name betrekking op O&O-overeenkomsten, licentieovereenkomsten, merkco-existentieovereenkomsten, distributieovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten, consortiumovereenkomsten enz.

De belangrijkste gebruikers van de diensten van het Centrum zijn in de eerste plaats ondernemingen, grote en kleine, en vervolgens particulieren, onderzoeksinstituten en universiteiten, evenals collectieve organisaties voor auteursrechtenbeheer. 53% van de betrokken partijen is gevestigd in Europa.

Voor meer informatie over de procedures voor buitengerechtelijke regeling van geschillen inzake intellectuele eigendom, zie Techniline 18.09.09 - Bemiddeling om intellectuele-eigendomsgeschillen te regelen.

Voor meer informatie over het Arbitrage- en Bemiddelingscentrum van de WIPO: https://www.wipo.int