Stationaire batterijsystemen voor lokale opslag in opkomst

Het aantal fotovoltaïsche systemen in België stijgt jaar na jaar, waardoor het fotovoltaïsche vermogen het niveau van kernenergie bereikt heeft. Een probleem blijft echter de onregelmatige en onvoorspelbare opbrengst van de systemen. Zonne-energie is immers niet op vraag beschikbaar, waardoor de beschikbaarheid de behoefte vaak niet volgt. Lokale opslag in elektochemische batterijen kan hier een oplossing bieden

Hernieuwbare energiebronnen zijn essentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen. Ze reduceren het risico op klimaatverandering en vermijden ook de productie van gevaarlijk nucleair afval.

2020 uitstekend jaar voor zonne-energie

Officiële statistieken en de cijfers van de marktspelerstonen aan dat 2020 een uitstekend jaar was voor de installatie van zonnecellen in België: er werd 1 GWp aan piekvermogen geïnstalleerd. Dit brengt het fotovoltaïsche park op 6 GWp (6.036 MWp), een stijging van 25 procent van de jaarlijks geïnstalleerde capaciteit tegenover 2019. Fotovoltaïsche systemen leverden zo in 2020 meer dan 6 procent van het totaal van de verbruikte elektriciteit in België . Uit de statistieken blijkt dat deze groei zich blijft voortzetten. Vlaanderen is koploper met meer dan 800 MWp aan geïnstalleerd piekvermogen in 2020, gevolgd door Wallonië met ca. 140 MWp en Brussel klopte haar eigen record door 50 MWp te overschrijden.

Terwijl dit vermogen dat vandaag geïnstalleerd is in België momenteel het equivalent is van dat van onze kernreactoren, gaat dat niet gelijk op voor de equivalentie van de jaarlijkse hoeveelheden aan geproduceerde elektriciteit. Dit hangt van de beschikbaarheid van de kernreactoren af. Nemen we als internationale norm 80 procent aan nucleaire beschikbaarheid, dan laat het zonne-equivalent toe 75 procent van de jaarlijkse productie van een grote kernreactor te compenseren. Als we echter kijken naar de reële beschikbaarheid in 2020 – slechts 62,3 procent aan nucleaire beschikbaarheid, dan laten de fotovoltaïsche installaties in België toe de volledige productie van diezelfde reactor te compenseren.
Met iets meer dan 5 TWh aan door de zon geproduceerde elektriciteit in 2020 vertegenwoordigt zonne-energie 30 procent van het equivalent van het Belgische residentiële verbruik (3.500 kWh/jaar/gezin), wat neerkomt op iets meer dan 6 procent van het totale elektriciteitsverbruik in België (82 TWh).

Lees meer op Techniline.

Tags: