Stappen op weg naar de Digitale Fabriek

Bij de groei naar een "Factory of the Future" is ondersteuning door gedigitaliseerde en geïntegreerde processen onontbeerlijk. Deze stappen en diensten helpen u op weg:

 • Uittekenen roadmap
  • Audit & Benchmark Digitale Fabriek
   Vele bedrijven vinden het moeilijk om een verbeteringsplan voor efficiënte informatieverwerking op te stellen. Via de audit & benchmark digitale fabriek worden opportuniteiten geïdentificeerd, mogelijke oplossingen aangereikt en een aanzet gegeven tot een plan van aanpak.
  • Trajectplan Digitale Fabriek
   U wil een “Digitale Fabriek”-project opstarten, maar u twijfelt aan de nood of haalbaarheid? Of u heeft moeite om een realistisch plan op te stellen dat rekening houdt met uw bedrijfsstrategie, toekomstige evoluties, actuele noden en beschikbare middelen, en bovendien de voordelen en ROI in kaart brengt? Samen met u en uw medewerkers stellen de Sirris-adviseurs een dergelijk trajectplan op.
  • Begeleiding invoeren documentenbeheersysteem
   Veel bedrijven worstelen met het beheer van hun documenten.  Papieren en digitale documenten worden door mekaar gebruikt. Tel daarbij de stroom van ongestructureerde informatie in de vorm van e-mails, rss-feeds, webpagina's of Twitterberichten en je beseft dat je met een probleem zit om door de bomen nog het bos te zien.
 • Ondersteunen bij beslissingen
  • Advies commercieel beschikbare oplossingen binnen productontwikkeling
   Het engineeringproces kan uitermate verbeterd en versneld worden indien men beschikt over de juiste ontwerptools. Sirris kan u begeleiden bij het opstellen van de requirements voor CAD/PLM/CAM, het selecteren van de mogelijke aanbieders en de uiteindelijke selectie.
 • Automatisch genereren van offertes
  • Configurator op productniveau
   Op basis van bestaande methoden heeft Sirris een aanpak ontwikkeld die een intelligente kostenraming voor bewerkingsoperaties mogelijk maakt. Bij intelligente kostenraming gaat het erom vanaf een CAD-file of producttekening, zonder een tijdrovende werkvoorbereiding, snel maar toch voldoende nauwkeurig een productiekost definiëren.
 • Optimaal inzetten van resources
  • Optimaal ICT-tools combineren voor productieplanning en -uitvoering
   Op gebied van planning worden productiebedrijven geconfronteerd met een tweevoudige uitdaging om hun eindproducten tijdig en op een zo efficiënt mogelijke wijze af te werken. Eerst is er de eigenlijke productieplanning, eens deze er is moet dit plan ook als voorzien uitgevoerd worden op de werkvloer. In elk van deze gevallen moet er, in functie van het betreffende bedrijf, de reeds aanwezige beheersystemen en de complexiteit van de case, een optimale combinatie van softwaretools geselecteerd worden.