Stap mee in project rond geoptimaliseerde valorisatie van ferro-gebaseerd schroot!

Metalen, en in het bijzonder ferrometalen, behoren tot de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Ferrometalen worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, maar met nog te weinig aandacht voor degelijke selectieve recyclage en hergebruik. Het project Cleanscrap richt zich op procesoptimalisatie voor schroot-sortering, purificatie en het in kaart brengen van de exacte materiaalflows tussen diverse producenten, inzamelaars en verwerkers.

Verschroters wenden als eerste stap vaak compactering of versnippering aan, waardoor ferrometalen met waardevolle legeringselementen gemengd worden met niet-gelegeerd staal. Het zou economisch interessanter zijn om deze specifieke stromen te scheiden en te linken aan individuele gebruikers. Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van sortering, nauwkeurige analysetechnieken en de maatschappelijke drijvende kracht voor het volledig sluiten van alle materiaalkringlopen, bieden het juiste platform om die extra stap te zetten.

CRM, Sirris en CLUSTA hebben daarom samen een project opgestart binnen het SIM onderzoeksthema 'Materials from solid and liquid industrial process residues'. Dit toegepaste onderzoek zal zich zowel richten op het optimaliseren van de processen voor schroot-sortering en purificatie als het in kaart brengen van de exacte materiaalstromen tussen diverse producenten, inzamelaars en verwerkers.

Cleanscrap wil in de eerste plaats vermijden dat waardevolle legeringselementen op de schroothoop belanden en dus moeten vervangen worden door primaire grondstoffen.

Het doel van het project is:

  • bedrijven bewustmaken van de waarde van legeringselementen en de impact van coatings op recyclage bij diverse doelgroepen
  • hen sensibiliseren rond snelle analysetechnieken om schrootsortering te verbeteren
  • hun materiaalsoorten kwalitatief in kaart brengen
  • hun materiaalsoorten kwantitatief analyseren en/of traceren in functie van hun productieproces
  • de toolbox voor sortering uittesten op de werkvloer
  • bedrijven overtuigen om een nieuwe voorbehandelingstechnologie uit te testen voor de verbetering van de schrootkwaliteit
  • bedrijven gebruik laten maken van het value-in-use-principe
  • in de sector van de beklede staalkwaliteiten een proces ontwikkelen dat de bekleding selectief, op economische en ecologische manier kan verwijderen, zodat zowel schroot als eventuele bijproducten kunnen gevaloriseerd worden
  • economische evaluatie van de materiaalstromen tussen de diverse spelers op de markt.

Heeft u interesse in dit project? Neem zeker contact met ons op!

Tags: