Stand van zaken van verlengd project Smart Tooling

Het project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland Smart Tooling loopt al sinds september 2016 en werd recent verlengd tot mei 2020. Ondertussen hebben de verschillende clusters binnen het project niet stil gezeten. Sirris is in drie onderdelen betrokken. Een stand van zaken.

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het Smart Tooling-project worden, met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland, KMO/MKB bedrijven en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken. Binnen het project werken de volgende projectpartners nauw samen: BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, REWIN, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Avans Hogeschool. Momenteel nemen er 19 Project Partners Light actief deel in dit project in de vorm van clusters, namelijk het cluster inspectie, werkplaats, UAS en cleaning.

Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016. De oorspronkelijke einddatum zou 31 augustus 2019 zijn, maar recent kreeg het project goedkeuring voor verlenging van projectduur te verlengen tot 31 mei 2020. Een aantal deelprojecten vergen voor het realiseren van de testplannen een langere looptijd dan de actuele projectduur. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat afgerond worden.

Stand van zaken voor onderdeel werkplaats

Ondertussen stonden de verschillende clusters niet stil. We geven een overzicht van wat in  het cluster rond werkplaats zoal gebeurde:

Het cluster werkplaats focust op de subthema’s 'lekdetectie' en 'augmented reality' en 'werkplaatsrobotica'.

Het onderdeel 'lekdetectie' heeft als doel het inzetten van een collaboratieve robot bij lektesten. De cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen. Het Nederlandse bedrijf Industrial Testing & Inspection Services (ITIS) neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris. In het eerste gedeelte van het Interreg-project is een prototype robot ontwikkeld. ITIS werkt nu met Sirris aan een grotere UR10-cobot. De bedoeling is dat deze tijdens het voorjaar van 2020 operationeel zal zijn.

Het onderdeel 'augmented reality' richt zich op digitale ondersteuning van technici bij inspectieactiviteiten en herstelinstructies op de werkplaats. Als resultaat van deze digitale ondersteuning wordt een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit verwacht. Ook bij dit onderdeel is Sirris betrokken en werkt hiervoor samen met het Gentse bedrijf Proceedix en het Antwerpse Iristick. Voor de testfaciliteit bij BASF in Antwerpen zijn er in het Proceedix-systeem de procedures voor het werken aan een koelinstallatie en zuigercompressoren ontwikkeld. Het Proceedix-systeem kan nu werken op de ’slimme veiligheidsbril’van Iristick. De volgende stap is live veldtest bij BASF, dat momenteel de inzetbaarheid van het systeem onderzoekt.

Het verwachte resultaat van deze use case van het derde onderdeel 'werkplaatsrobotica' is een hogere efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de werknemers. In dit deelproject wordt onderzocht welke werkplaatsactiviteiten met een industriële cobot kunnen worden gerealiseerd. Sinds eind 2018 is de afdeling van ENGIE Nederland in Terneuzen een nieuwe Project Partner Light binnen deze cluster. De eerste activiteit is ‘flenzen zuiver maken’ (d.i. coating verwijderen). De eerste tests hiermee waren positief. De volgende stap is het bekijken van mogelijke andere taken uitvoerbaar met een cobot door Sirris en ENGIE Nederland.


   

Tags: