Smart Tooling

Interreg Vlaanderen Nederland

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelen de partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

European flag

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan allerhande robottoepassingen. Kmo-ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. 

EFRO project Smart tooling 

Het project is verlengd tot 30 november 2020.
Een slotevent vindt plaats op 12 november in Terneuzen.

Toepassingen

2D robots

  • Coaten en cleanen van grote oppervlaktes zoals tanks, kolommen en torens;
  • Inspectie van oppervlaktes en statische equipment
  • Inspectie en cleaning in besloten ruimtes, zoals tanks, vaten en leidingwerk.

3D robots

  • Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties in besloten ruimtes
  • Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties van installaties op hoogte zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen
  • Ontwikkeling van toepassing voor inspecties van installaties op hoogte, zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen.

Fixed robots

  • Vaste locatie voor cleaningapplicaties
  • Geautomatiseerde systemen voor inspectie van installatie onderdelen
  • Automatisering onderhoudsactiviteiten in werkplaatsen

Financiering

Interreg Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. www.grensregio.eu

Provinciale steun Oost-Vlaanderen

Het project Smart Tooling wordt door de provincie Oost-Vlaanderen gesteund via cofinanciering. www.oost-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Projectpartners

Het project is een nauwe samenwerking tussen verschillende partners KI<MPi, BASF, Dow Benelux, Impuls, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente.