Smart Connected Innovation Lab

Dat hard- en software steeds meer in elkaar vervlechten, biedt kansen voor alle stakeholders. Klaar om als productbouwer uw hardware uit te breiden met digitale functionaliteiten? Of om als softwareontwikkelaar de link te maken met fysieke producten?

Zo’n samensmelting van hardware en cloud- en applicatiesoftware vergt gespecialiseerde kennis in beide expertisevelden en een doordachte businessaanpak. Om u bij dat alles te ondersteunen, is er het Smart Connected Innovation Lab van Sirris: een smeltkroes van innovatieve demonstratoren, state-of-the-artapparatuur en expertise.

Labo: toegangspoort tot innovatie, tools en advies

Van concept over proof-of-concept tot industrialisatie: we evalueren de levensvatbaarheid van uw innovatieve idee, adviseren over de mogelijkheden en helpen u op weg bij het realiseren van uw innovatie om hard- en software in elkaar te integreren.

Daarvoor liggen alle bouwstenen binnen handbereik in ons laboratorium. Denk aan hardware- en softwareplatformen waarmee u nieuwe slimme producten ontwikkelt, technologieën om een bestaand slim product te connecteren met de cloud, en componenten voor de uitbouw van uw digitale dienstverlening – zoals software voor de frontend, de backend of data-analyse.

We bieden u bovendien toegang tot én maken u wegwijs in relevante hard- en softwaretools, zoals meet- en testapparatuur, ontwerptools en softwareontwikkelings- en testomgevingen. Waar mogelijk benutten we opensource-oplossingen. Ook is het labo een toegangspoort tot de brede expertise in ICT van Sirris, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université libre de Bruxelles (ULB).

Met deze bouwstenen kunnen niet alleen bedrijven, maar ook studenten en onderzoekers het potentieel verkennen voor hun specifieke applicaties.

Wat betekent dit voor uw innovatieproces?

Hoeveel details de projectpartners en hun betrokken partijen over uw project te zien krijgen, bepaalt u volledig zelf. Zo kan u Sirris vragen om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. 

Demonstrator: tastbaar potentieel

Hard- en software met elkaar versmelten, biedt tal van voordelen. Wil u die tastbaar maken en concreet op uw product of dienst toepassen? Laat u inspireren door een ‘demonstrator’.

Door zelf demonstratoren te bouwen, verkent Sirris de innovatieve mogelijkheden in hard- en software-integratie. Zo brengen we het potentieel, de haalbaarheid en eventuele struikelblokken in kaart van onder meer:

  • digital servitization, waarbij een product wordt uitgebreid met digitale diensten;
  • gekoppelde apps als extra features bij bestaande producten;
  • draadloze sensoren als dataverzamelaars voor softwareproducten.

Het resultaat zijn demonstratietools en een gefundeerde kennisdatabank voor bedrijven die hard- en software met elkaar willen integreren. Die innovatieve stap zetten, kan met een project op maat van een bedrijf of meerdere partners.

Zo zorgt het bouwen van demonstratoren voor de effectieve ervaring van veel voorkomende en telkens terugkomende problemen bij het integreren van hard- en software. Dankzij de demonstratoren kunnen deze problemen ook worden onderzocht. Als resultaat kunnen bijvoorbeeld bepaalde software modules, de lessons learned van het bouwen van een oplossing, kennis rond hard- en software architectuur, etc. worden aangeboden.

Roomba doet het voor

Een voorbeeld? In 2016 werkte het Sirris-team een demonstratietool uit voor bedrijven die hun producten met digitale diensten willen uitbreiden. Daarbij hebben we cloud-, data- en interfacetechnologieën geïntegreerd in een bestaand slim product: robotstofzuiger Roomba

Ontdek wat het Smart Connected Innovation Lab concreet voor u kan betekenen. Contacteer ons op +32 498 91 94 57 of via pieter.beyl@sirris.be.

Je kan ook inschrijven op onze mailinglijst om op de hoogte te blijven:

Registreer hier
 

Over het Smart Connected Innovation Lab

Het Smart Connected Innovation Lab van Sirris vloeit voort uit het icity.brussels-project, dat er kwam met de steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Icity.brussels loopt nog tot en met 31 december 2020 en wil Brussel laten uitgroeien tot een toonaangevende hub voor onderzoek en ontwikkeling, innovatie en technologische valorisatie op het gebied van ICT. Daarvoor rekent het project op deze partners: Sirris, Agoria, Innoviris, Software.Brussels, Vrije Universiteit Brussel (VUB) en coördinator Université libre de Bruxelles (ULB). 

logos smart connected innovation lab

 http://icity.brussels/