Slimme geconnecteerde producten vragen om onderbouwde visie en aanpak

We zien steeds meer slimme geconnecteerde producten om ons heen en er is steeds meer technologie beschikbaar op de markt om slimme internet-of-things (IoT)-oplossingen te realiseren. Heel wat bedrijven die fysieke producten bouwen, vragen zich af of en wanneer ze stappen moeten zetten.

Hip of hype? Niet investeren in slimme geconnecteerde producten is misschien riskant, omdat u de business dreigt te missen, maar fout investeren is dat ook. Bedrijven zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals een doordachte visie vormen over slimme geconnecteerde producten of een businesscase opstellen voor een slimme geconnecteerde oplossing.

Wat zijn de opportuniteiten en de valkuilen? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? En hoe pakt u die aan? Sirris identificeerde de tien belangrijkste uitdagingen voor productbouwers die de stap willen zetten naar slimme geconnecteerde producten en bundelde deze in een wegwijzer voor bedrijven. In deze blog vindt u de eerste twee van die uitdagingen; de volledige beschrijving (en de overige acht uitdagingen) kunt u in de wegwijzer terugvinden.

 

Uitdaging 1: een visie vormen over slimme geconnecteerde producten

Het is een open deur intrappen om te stellen dat technologische innovatie van producten moet steunen op een duidelijke en onderbouwde visie. Moeten slimme geconnecteerde producten het mantra worden van élke productbouwer?

Misschien niet, maar bedrijven moeten zich wel tijdig afvragen wat het voor hen kan betekenen en daar zijn minstens drie redenen voor: nieuwe gebruikers, nieuwe concurrenten en nieuwe oplossingen.

Uitdaging 2: een businesscase maken rond uw slimme geconnecteerde oplossing

Al dan niet investeren in innovatie met slimme geconnecteerde technologie moet een onderbouwde beslissing zijn. Of u nu de ontwikkelaar, verkoper of manager bent die het idee aanvuurt, uiteindelijk moet de bedrijfsleiding overtuigd worden van de zaak. Een uitgewerkte businesscase omvat de nodige elementen om go/no-go-beslissingen te ondersteunen. De inhoud ervan evolueert in de tijd naargelang er nieuwe inzichten komen die het idee concretiseren en becijferen.

De meest essentiële elementen zijn: 'wat brengt het op?' en 'wat kost het?' Of wat breder bekeken: 'wat is de (strategische) waarde voor het bedrijf?' en 'wat is er nodig om dit te realiseren?' Dit zijn precies de vragen waarop de wegwijzer dieper ingaat.

Technologie en business-opportuniteiten rond slimme geconnecteerde producten evolueren snel. Om hier succesvol op in te spelen, moet je zelf een strategie uitstippelen en een goeie businesscase opzetten. Sirris ondersteunt bedrijven hierbij als innovatiepartner, met onafhankelijk advies en begeleiding.
In het Wat Slim-project heeft Sirris meer dan 50 bedrijven geholpen bij hun verkenning van het potentieel van slimme geconnecteerde producten voor hun business. De inzichten opgebouwd in dit project werden gebundeld in een wegwijzer. Deze geeft een overzicht van de 10 belangrijkste uitdagingen voor productbouwers die de stap willen zetten naar slimme geconnecteerde producten.
Meer weten? Neem contact met ons op.


Deze blog kwam tot stand met de steun van VLAIO.

Tags: