Slimme assemblagelijn transparanter dankzij RFID-tijdsregistratie

Interreg Factory 4.0


 


Op de slimme assemblagelijn in het Sirris-labo te Kortrijk is recent een tijdsregistratiesysteem aangebracht. De assemblagelijn wordt gebruikt om te demonstreren hoe technologie de operator kan ondersteunen bij de verschillende assemblagehandelingen.

De lijn bestaat uit zes verschillende cellen. In de eerste cel worden alle voorbereidende taken uitgevoerd: de onderdelen die nodig zijn voor de assemblage worden tijdens deze stap op een transportplaat bevestigd.

In de tweede cel monteert cobot Sawyer de eerste elektronische submodules. Deze worden door de cobot eerst onderaan voorzien van wat warme lijm om deze dan verder autonoom, op de juiste plaats in de bevestigingsdoos te plaatsen. Een cobot is voor deze stap ideaal: Sawyer vindt het geen probleem om de hele dag dezelfde handeling uit te voeren en zal zichzelf ook niet verbranden aan het lijmpistool door even wat minder oplettend te zijn.

In cel 3 monteert de operator er manueel nog wat extra submodules bij en verbindt deze onderling met de nodige kabels. De operator wordt hierin begeleid door het Arkite-montage-ondersteuningssysteem. Hierdoor worden eventuele fouten tot een minimum beperkt.

Wanneer alles gemonteerd is, zal in cel 4 een functionele softwaretest uitgevoerd worden.

Als alle testen slagen, zal in cel 5 cobot U3 het deksel van de doos automatisch dichtschroeven. Dit is terug een ideale stap om door een cobot te laten uitvoeren. Deze kan immers probleemloos voor de mens niet zo ergonomische schroefbewegingen vele malen na elkaar uitvoeren.

In cel 6 wordt vervolgens een volledige QC-checklist overlopen en als ook hier alles in orde is, kan het product ingepakt en klaargezet worden voor verzending.

Loggen via RFID

Voor het loggen van de assemblagetijd (per individuele processtap) wordt gebruik gemaakt van RFID-technologie. De transportplaat bevat onderaan twee RFID-tags. Elk begin- en eindpunt van een cel bevat een RFID-lezer. Telkens een RFID-tag gedetecteerd wordt door een respectievelijke RFID-lezer wordt een tijdsregistratie gestart. Deze wordt pas kort nadat de plaat zijn plaats heeft verlaten gestopt.

Door dus nauwgezet deze tijden te meten, kunnen we in detail zien hoe lang de plaat (en dus het product) op een bepaalde werkpost geweest is. Ook de totale assemblagetijd (over de zes cellen) wordt alzo geregistreerd. Deze tijden worden per assemblagesessie gevisualiseerd en bewaard.

Het loggen van de assemblagetijd op celniveau laat toe om een beter inzicht in het assemblageproces te verkrijgen. Zo kan onder andere in real-time gevolgd worden of de productie normaal verloopt, achterstand heeft opgelopen of voorloopt. Indien nodig kan de planning conform aangepast worden, of resources bijgezet of weggenomen worden.

Deze tijden kunnen achteraf ook gebruikt worden voor nacalculatie of het optimaliseren van de volledige flow. Indien bijvoorbeeld herhaaldelijk bottlenecks worden waargenomen, kunnen er hiervoor correctieve acties opgesteld worden. Eenmaal operationeel kunnen deze aanpassingen terug gemonitord worden en vergeleken worden met de originele setup. De assemblagelijn is opgebouwd met het 'pipe & joint'-systeem van Trilogiq. Dit laat toe om aanpassingen aan de assemblagelijn relatief eenvoudig en snel door te voeren.

Sirris is reeds geruime tijd actief rond het optimaliseren, automatiseren en digitaliseren van productie, en heeft deze demonstrator gebouwd om de mogelijkheden van Factory 4.0 tastbaarder te maken. In deze specifieke demo wordt een operator ondersteund bij het assembleren van een smart product. Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen bij vragen of om een bezoek aan onze slimme assemblagelijn in te plannen.