SKAIDive

SKAIDive - het Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties - biedt u de mogelijkheid de nodige competenties te verwerven om AI-, machine-learning- en data-science-technieken toe te passen voor uw concrete industriële uitdagingen.
Europees Sociaal Fonds

Doelstelling

Het doel van het SKAIDive-project is het realiseren van een interactieve leer- en experimenteeromgeving en bijbehorend opleidingstraject rond uitgewerkte oplossingen van industriële toepassingen van AI: 'AI Starter Kits'. Dit zal bedrijven toelaten om hands-on de nodige competenties te verwerven om AI-, machine-learning- en data-science-technieken toe te passen voor concrete industriële uitdagingen

Aanpak

Het platform zal bestaan uit volgende onderdelen, die de bedrijven stap voor stap de nodige kennis en vaardigheden laten opdoen om zelf met deze technieken aan de slag te gaan: 

Al Starer Kit Platform

Focus opleidingstraject

Het opleidingstraject zal enerzijds focussen op het versterken van de technologische competenties van de deelnemers: welke voorbewerkingsstappen zijn bijvoorbeeld nodig om je data klaar te maken als input van een machine learning algoritme? Hoe selecteer je een geschikt algoritme op basis van verschillende criteria? Hoe dien je de geschikte parameters te kiezen? Welke methodes zijn beschikbaar voor de evaluatie van de resultaten?

Daarnaast zullen de deelnemers ook de nodige competenties verwerven rond de gerelateerde bedrijfsvoeringsaspecten die gepaard gaan met het gebruik van een data-gedreven aanpak: de juridische, techno-economische en human capital-gerelateerde randvoorwaarden. Dit omvat bijvoorbeeld het correct identificeren van de benodigde expertise/profielen, het inschatten en onderbouwen van de investeringen, het rendement en de economische meerwaarde van de opportuniteiten en het legale kader onderkennen. 

Looptijd van het project

01/12/2019 tot 31/05/2021

Deelname

Wenst u graag meer info over het AI Starter Kit Platform? Neem dan contact op met elucidatalab@sirris.be.

Verder zijn we ook op zoek naar bedrijven die willen helpen het opleidingstraject mee vorm te geven, waarbij u onder andere feedback kan geven op de eerste versies van de Starter Kits, kan deelnemen aan een try-out van één van de Bring Your Own Data Sessies of in primeur de videotutorials kan doornemen. Interesse? Neem contact met ons op via elucidatalab@sirris.be.

Het AI Starter Kit Platform is complementair aan onze bestaande ‘Data Innovation beyond the Hype’-mastercourse, waarin bedrijven een diepgaand overzicht krijgen van de verschillende stappen in de data science workflow. Meer info over deze mastercourse is hier te vinden.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.