Sirris werkt mee aan opleiding rond additive manufacturing

UGent organiseert dit voorjaar een postacademische opleiding rond additive manufacturing (AM), met de medewerking van KU Leuven en Sirris.

Additive manufacturing is één van de belangrijkste hedendaagse technologische evoluties, van prototyping tot fundamenteel nieuwe vervaardigingstechniek, die ook toepasbaar is in productieomgevingen. Het is één van de schakels in het Industry 4.0-concept.

Het laagsgewijs opbouwen van producten biedt voordelen in snelheid, kosten en vrijheid van ontwikkeling, (duurzaam) ontwerp en productie. Met AM kan de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten substantieel versneld worden. Door het gebruik ervan is het mogelijk complexe, geïntegreerde ontwerpen in één productiestap te vervaardigen. Door continue ontwikkelingen in technologie en in het materiaalportfolio vormt AM steeds vaker een aantrekkelijk alternatief, in het bijzonder voor kleine series complexe onderdelen en de integratie van digitale productietechnologie.

Daarom richt UGent een postacademische opleiding in rond deze veelbelovende technologieën, waaraan ook Sirris haar medewerking verleent (Design voor AM). Wegens het grote industrieel en technologisch belang, ligt de klemtoon in deze opleiding op toepassingen voor polymeer- en metallische materialen.

Doelstellingen van de opleiding

  • U krijgt inzicht in de actuele stand van zaken van de AM-technologieën, dit toegepast voor polymeren en metalen.
  • U begrijpt hoe de verschillende AM-technieken werken, wanneer en waar ze in het ontwerp -, ontwikkelings- en productieproces ingezet kunnen worden.
  • U verwerft inzicht in hoe complexe, geïntegreerde ontwerpen in één productiestap kunnen worden vervaardigd en bijdragen aan duurzaam ontwerpen.
  • U wordt gewezen op de beperkingen van elke AM-techniek en op de mogelijkheden die de huidige technologie biedt om tot aan de grenzen van de hoogst mogelijke toepasbaarheid te komen.

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot ieder die betrokken is bij het ontwikkelings-, ontwerp- en productieproces van polymeer- of metaalcomponenten: designers, ontwerpers, productieverantwoordelijken, kunststofverwerkers, eindgebruikers.

Getuigschrift

De opleiding, die start op 11 maart en eindigt op 20 mei, bestaat uit twee modules:
Principes en technieken voor AM (5 sessies) en Toepassingen (4 sessies).

U ontvangt een getuigschrift indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor de uitwerking van een case study en voor het bijbehorende examen.

Meer info vindt u hier.