Sirris neemt deel aan verschillende Vlaamse projecten

Sirris neemt deel aan meerdere door Vlaanderen gesteunde projecten.

Cirkel

 

Herfabricatie, herstel , opwaardering, refurbishing, hergebruik, … het zijn stuk voor stuk waardevolle circulaire strategieën. Alleen, hoe kan u er zeker van zijn dat u de meest geschikte strategie specifiek voor een kmo-context exploreert en uittest? Via dit project kan Sirris u de aanpak en praktische handvaten (technologieën, tools, …) aanreiken die u helpen de risico’s te beperken en de kans op succes te vergroten.

Lees meer


Modelgebaseerd bewerken

 

Via adaptief bewerken is het mogelijk in verspaning gerichte acties te nemen op basis van de actuele productiesituatie. De succesvolle toepassing staat of valt met het beschikken over correcte (real-time) data en over bijhorende gestructureerde en gedigitaliseerde werkmethoden. Voor dit laatste punt werden verschillende modellen ontwikkeld die we nu binnen het project ‘Modelgebaseerd bewerken’ omzetten in praktisch toepasbare instrumenten en aanbieden aan bedrijven.

Lees meer


Smart Additive Manufacturing - een intelligent AM-platform (SAMUEL)

 

Naarmate het gebruik van technologieën voor additive manufacturing (AM) toeneemt, stijgen ook de verwachtingen. De AM-processen moeten aanzienlijk worden verbeterd als ze aan deze hogere verwachtingen willen voldoen. Het SAMUEL-project heeft ten doel de processen, workflow en machinale leermethodes van AM te verbeteren.

Lees meer


Rainbow - Geoptimaliseerde voorspelling en beslissingsondersteuning voor erosie van rotorbladen als gevolg van regen en aantasting door bliksem

 

Het ICON-project Rainbow strekt tot doel meer inzicht te verwerven in de erosie van rotorbladen als gevolg van neerslag en bliksem, omdat erosie aanzienlijke productieverliezen met zich brengt. Dit moet nieuwe mogelijkheden opleveren voor preventief onderhoud en verbeterde strategieën voor inspectie, onderhoud en herstelling.

Lees meer


Digitalisatie op de werkvloer – impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie

 

Het algemeen doel van het project Operator 4.0 is om de bedrijven uit de voedingsindustrie klaar te stomen als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering heeft een grotere impact dan louter een technologische investeringsbeslissing. Zeker in de voedingsindustrie, waar bedrijven nu werken met kort- of laaggeschoolden, is het van belang dat deze bedrijven kunnen blijven werken met diezelfde kort- of laaggeschoolden, zonder dat dit hun welbevinden op het werk verlaagt, noch dat het de productiviteit van de bedrijven verlaagt. Dit betekent dat er moet ingezet worden op operator-ondersteunende technieken en methodologieën.

Lees meer


SURFACESCRIPT- Functioneel getextureerde oppervlakken voor nieuwe generatie componenten

 

 

Op vraag van de industrie bouwde Sirris ervaring op met het functionaliseren van oppervlakken door textureren en is nu klaar om de technologie breder te introduceren, richting kmo's. De komende drie jaar zullen we, samen met een groep van bedrijven, stappen zetten om het concept van het structureren van oppervlakken marktrijper en breder bekend te maken bij de maakindustrie.

Lees meer


Cocreatie binnen Competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica West-Vlaanderen

 

In het project 'Cocreatie binnen Machinebouw & Mechatronica' willen de partners de bedrijven via cocreatie betrekken in de Machinebouw & Mechatronica-labs. Deze cocreatie wordt gerealiseerd via twee opeenvolgende cycli: inspiratie en implementatie, codesign en coproductie en co-evaluatie. Na elke cyclus worden de bevindingen verspreid naar de ruime doelgroep.
Binnen dit project neemt Sirris, samen met UGent Campus Kortrijk, het thema 'Smart Assembly/Production' voor zijn rekening.

Lees meer


QualiKnife - Verbeterde kwaliteit voor industriële messen

 

Het Qualiknife project beoogt Vlaamse bedrijven te helpen hun productieproces te verbeteren en slijtage van industriële messen te voorkomen. Dit door bestaande technologieën die de levensduur verlengen toegankelijk te maken voor de Vlaamse industrie.

Lees meer


Connected Manufacturing - op weg naar een transparante productie

Connected Manufacturing: digitaal connecteren van productiemachines voor een hogere productie  

Het project Connected Manufacturing heeft tot doel de technologische mogelijkheden om machines en bedrijfsapplicaties te connecteren tastbaar te maken voor bedrijven en hen inzicht te verschaffen in hoe deze te benutten om de transparantie en productiviteit te verhogen.

Lees meer


COBOFIN - Gecobotiseerd schuren en ontbramen

 

Het project COBOFIN heeft tot doel de introductie van collaboratieve robots – als assistent naast een ervaren operator –te versnellen voor het geautomatiseerde schuren en ontbramen van kleine reeksen. Dit laat bedrijven toe deze processen kwalitatiever, competitiever en aangenamer te maken.

Lees meer


Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie

 

Een product slim(mer) maken met digitale technologie opent vele mogelijkheden en tegelijk vele vragen: welke slimme oplossing wil ik realiseren? Welke technologieën en expertises heb ik daarvoor nodig? Wat verandert er aan mijn businessmodel en ontwikkeling? En hoe kan ik die hele zoektocht best aanpakken?

Lees meer


Fighting Icing

 

Het project-Fighting icing strekt tot doel state-of-the-artkennis en oplossingen om problemen van ijsvorming in diverse toepassingsdomeinen te detecteren, voorkomen en beperken, naar gestructureerde en concrete methodologieën voor de implementatie ervan te vertalen. Er wordt speciaal aandacht besteed aan atmosferische ijsvorming in klimaten met lage en gematigde temperaturen, zoals België en gelijkaardige regio’s. Hiertoe worden de relevante omstandigheden voor ijsvorming in een laboratoriumomgeving nagebootst, worden de meest vooruitstrevende methodes voor het detecteren van ijsvorming en geen ijsvorming getest en geëvalueerd, en worden ijswerende en -verwijderende oppervlakken (bijv. coatings en lastertextureren) voor deze omstandigheden geëvalueerd. Aan het einde van het project wordt dan een synthese aangereikt van de optimale oplossing voor problemen van ijsvorming.

Lees meer


AddSmart – Waardecreatie in producten met slimme, geconnecteerde technologie

   

Heel wat bedrijven die hun producten slim en geconnecteerd willen maken, zijn op zoek naar de juiste ontwikkelaanpak. Hoe plaats je hierbij waardecreatie centraal en hoe ga je om met slimme, geconnecteerde technologie? Sirris en Fraunhofer IEM (Institute for Mechatronics System Design) hebben een collectief onderzoeksproject (CORNET) opgezet met de steun van VLAIO om een concrete aanpak uit te werken die bedrijven op weg helpt bij de ontwikkeling van hun slim geconnecteerd product.

Lees meer


AI4DETAIL

I4DETAIL  

Het doel van AI4DETAIL is expertise rond het verzamelen en inzetten van data over producten in het veld versneld te introduceren bij een ruime doelgroep van bedrijven. Dit gebeurt door de opbouw en transfer van kennis, onder meer via de organisatie van masterclasses en inspirerende seminaries, het aanbieden van een technologisch experimenteerplatform, het organiseren van interactieve ‘bring-your-own-data’-sessies en het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten.

Lees meer


 Re2Live

   

De recyclage van van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek. In het COOCK-project Re2LiVe wil Sirris samen met andere clusterorganisaties onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in deze groeiende markt.

Lees meer


WAT Slim! - WAardecreaTie met Slimme technologie in bestaande producten

 

Waarom zou ik slimme geconnecteerde technologie toevoegen aan mijn product? Wat is er zo anders aan een slim geconnecteerd product en hoe pak ik de ontwikkeling ervan aan? Productbouwers die de stap willen zetten, hebben heel wat vragen…

Lees meer


BioCoat - biogebaseerde coatings

BioCoat  

Vlaamse coatingontwikkelaars willen nieuwe biogebaseerde grondstoffen wel degelijk in hun coatings verwerken, maar de opstart ervan is complex, tijdrovend en duur, en kennis en knowhow van stoffen en applicatie ontbreekt. Het BioCoat-project wil op basis van industrieel beschikbare biobouwstenen de transitie naar biogebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen.

Lees meer


Proeftuin Operatorondersteuning

 

Om de uitdagingen die een hogere werkdruk met zich meebrengt aan te gaan en competitief te blijven, is operatorondersteuning tijdens het productieproces cruciaal. Nieuwe technologieën kunnen hier hulp bieden. Om deze ontwikkelingen te leren kennen en testen kunnen bedrijven bij Sirris terecht.

Lees meer


IBN Offshore Energy

 

Samenwerken aan een sterke en innovatieve offshore energie waardeketen staat centraal in onze werking. U krijgt inhoudelijke ondersteuning op vlak van onderzoek & ontwikkeling in de groeisector offshore wind-, golfslag- en getijdenenergie.

Lees meer


Poederbedtechnologie voor luchtvaartindustrie

   

Additieve productie transformeert de manier waarop ingenieurs onderdelen voor motoren, rompen of landingsgestellen ontwerpen en bouwen in lucht- en ruimtevaart. Eerste prototypes benutten al volop de voordelen van 3D-printen.

Lees meer


Verlichtingsindustrie 4.0: High-tech productiemiddelen voor de verlichting van de toekomst

   

De algemene doelstelling van het project is om het kennisniveau op gebied van productietechnologie binnen de verlichtingssector te verhogen zodat de “Verlichting van de toekomst” (Verlichting 4.0”) in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te behalen wordt het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd binnen een pilootlijn gedemonstreerd.

Lees meer


ColRobFood: Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie

   

Het productieproces in de voedingsbedrijven telt nog een aanzienlijk aantal manuele operaties die veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Traditionele automatisatie (typisch industriële robotinstallaties) biedt vaak geen oplossing omwille van de hoge investeringskost, stijgende productvariëteit, dalende reeksgrootte en nood aan technisch personeel. Collaboratieve robots, ontwikkeld om op een veilige manier samen te werken met de mens, bieden potentieel om een antwoord te bieden aan bovenstaande uitdagingen voor de voedingsbedrijven. 

Lees meer


Sector Innovating Virtual & Augmented Reality

   

VR/AR aantoont in hun waardeketen. Technologie integratoren, software- en servicebedrijven kunnen op basis van de uitgewerkte werkstromen om deze prototypes te realiseren, nieuwe diensten en producten ontwikkelen en op relatief korte termijn betrokken worden in valorisatietrajecten.

In het tweede luik worden de mogelijkheden met VR/AR verkend met ondernemingen uit andere sectoren op basis van de casussen die in luik 1 zijn ontwikkeld. Via sectorspecifieke workshops wordt de meerwaarde vertaald naar hun respectievelijke domeinen om te resulteren in voorstellen die op middellange termijn gevaloriseerd kunnen worden in innovatietrajecten in samenwerking met servicebedrijven.


Normenantenne Industrie 4.0

 

Iedereen heeft de mond vol van Industrie 4.0. Hoe staat het momenteel met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op gepubliceerde normen? Sinds 1 oktober 2016 is Sirris verantwoordelijk voor een nieuwe normenantenne rond alles wat betrekking heeft op Industrie 4.0.

Lees meer


 Een overzicht van onze afgesloten projecten vindt u hier.