Sirris neemt deel aan verschillende Vlaamse projecten

Sirris neemt deel aan meerdere door Vlaanderen gesteunde projecten.

 

AddSmart – Waardecreatie in producten met slimme, geconnecteerde technologie

  

Heel wat bedrijven die hun producten slim en geconnecteerd willen maken, zijn op zoek naar de juiste ontwikkelaanpak. Hoe plaats je hierbij waardecreatie centraal en hoe ga je om met slimme, geconnecteerde technologie? Sirris en Fraunhofer IEM (Institute for Mechatronics System Design) hebben een collectief onderzoeksproject (CORNET) opgezet met de steun van VLAIO om een concrete aanpak uit te werken die bedrijven op weg helpt bij de ontwikkeling van hun slim geconnecteerd product.

Voor meer details...


AI4DETAIL

I4DETAIL 

Het doel van AI4DETAIL is expertise rond het verzamelen en inzetten van data over producten in het veld versneld te introduceren bij een ruime doelgroep van bedrijven. Dit gebeurt door de opbouw en transfer van kennis, onder meer via de organisatie van masterclasses en inspirerende seminaries, het aanbieden van een technologisch experimenteerplatform, het organiseren van interactieve ‘bring-your-own-data’-sessies en het opzetten van bedrijfsspecifieke projecten.

Voor meer details...


 Re2Live

  

De recyclage van van lithium-ion-batterijen voor elektrische voertuigen stelt ons voor een aantal uitdagingen, maar biedt ook kansen voor de Vlaamse industrie en logistiek. In het COOCK-project Re2LiVe wil Sirris samen met andere clusterorganisaties onderzoeken hoe Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de opportuniteiten in deze groeiende markt.

Voor meer details...


WAT Slim! - WAardecreaTie met Slimme technologie in bestaande producten

 

Waarom zou ik slimme geconnecteerde technologie toevoegen aan mijn product? Wat is er zo anders aan een slim geconnecteerd product en hoe pak ik de ontwikkeling ervan aan? Productbouwers die de stap willen zetten, hebben heel wat vragen…

Voor meer details...


BioCoat - biogebaseerde coatings

BioCoat 

Vlaamse coatingontwikkelaars willen nieuwe biogebaseerde grondstoffen wel degelijk in hun coatings verwerken, maar de opstart ervan is complex, tijdrovend en duur, en kennis en knowhow van stoffen en applicatie ontbreekt. Het BioCoat-project wil op basis van industrieel beschikbare biobouwstenen de transitie naar biogebaseerde coatings versnellen door coatingbedrijven kennis aan te reiken rond de formulatie, het aanbrengen, de performantie en toepassingen.

Voor meer details...


AFVALorisatie

AFVALorisatie 

Ervaart u ook stijgende materiaal- en afvalkosten? Wil u voorbereid zijn op veranderende wetgeving? Merkt u ook het toenemend belang dat investeerders, klanten en burgers hechten aan een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Voor meer details...


Proeftuin Digital Servitisation

 

De wereld van goederen bouwen verandert in een wereld van digitale diensten bouwen die verbonden zijn aan goederen. Producten op het terrein kunnen digitaal worden verbonden met de fabrikanten die ze hebben gemaakt, hun gebruikers en andere stakeholders in de hele waardeketen van het product. Dergelijke slimme, verbonden producten vertegenwoordigen in essentie een nieuw platform voor de levering van waarde. De fabrikant/integrator/operator is altijd op de hoogte van het gebruik van het product en deze informatie kan worden gebruikt om een nieuwe inkomstenstroom van de klant te creëren of de operationele kosten aanzienlijk te verlagen.

Voor meer details...


Proeftuin Operatorondersteuning

 

Om de uitdagingen die een hogere werkdruk met zich meebrengt aan te gaan en competitief te blijven, is operatorondersteuning tijdens het productieproces cruciaal. Nieuwe technologieën kunnen hier hulp bieden. Om deze ontwikkelingen te leren kennen en testen kunnen bedrijven bij Sirris terecht.

Voor meer details...


IBN Offshore Energy

 

Samenwerken aan een sterke en innovatieve offshore energie waardeketen staat centraal in onze werking. U krijgt inhoudelijke ondersteuning op vlak van onderzoek & ontwikkeling in de groeisector offshore wind-, golfslag- en getijdenenergie.

Voor meer details...


Poederbedtechnologie voor luchtvaartindustrie

  

Additieve productie transformeert de manier waarop ingenieurs onderdelen voor motoren, rompen of landingsgestellen ontwerpen en bouwen in lucht- en ruimtevaart. Eerste prototypes benutten al volop de voordelen van 3D-printen.

Voor meer details...


Verlichtingsindustrie 4.0: High-tech productiemiddelen voor de verlichting van de toekomst

  

De algemene doelstelling van het project is om het kennisniveau op gebied van productietechnologie binnen de verlichtingssector te verhogen zodat de “Verlichting van de toekomst” (Verlichting 4.0”) in Vlaanderen ontwikkeld en geproduceerd kan worden. Om deze doelstelling te behalen wordt het potentieel van state-of-the-art productiemiddelen voor verschillende componenten van een verlichtingstoestel individueel en geïntegreerd binnen een pilootlijn gedemonstreerd.

Voor meer details...


ColRobFood: Naar een versnelde introductie van collaboratieve robots in de voedingsindustrie

  

Het productieproces in de voedingsbedrijven telt nog een aanzienlijk aantal manuele operaties die veel mankracht vragen, terwijl ze weinig toegevoegde waarde hebben voor het product. Traditionele automatisatie (typisch industriële robotinstallaties) biedt vaak geen oplossing omwille van de hoge investeringskost, stijgende productvariëteit, dalende reeksgrootte en nood aan technisch personeel. Collaboratieve robots, ontwikkeld om op een veilige manier samen te werken met de mens, bieden potentieel om een antwoord te bieden aan bovenstaande uitdagingen voor de voedingsbedrijven. 

Voor meer details...


Sector Innovating Virtual & Augmented Reality

  

VR/AR aantoont in hun waardeketen. Technologie integratoren, software- en servicebedrijven kunnen op basis van de uitgewerkte werkstromen om deze prototypes te realiseren, nieuwe diensten en producten ontwikkelen en op relatief korte termijn betrokken worden in valorisatietrajecten.

In het tweede luik worden de mogelijkheden met VR/AR verkend met ondernemingen uit andere sectoren op basis van de casussen die in luik 1 zijn ontwikkeld. Via sectorspecifieke workshops wordt de meerwaarde vertaald naar hun respectievelijke domeinen om te resulteren in voorstellen die op middellange termijn gevaloriseerd kunnen worden in innovatietrajecten in samenwerking met servicebedrijven.


Normenantenne Industrie 4.0

 

Iedereen heeft de mond vol van Industrie 4.0. Hoe staat het momenteel met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op gepubliceerde normen? Sinds 1 oktober 2016 is Sirris verantwoordelijk voor een nieuwe normenantenne rond alles wat betrekking heeft op Industrie 4.0.

Voor meer details...


 Een overzicht van onze afgesloten projecten vindt u hier.