Sirris neemt deel aan verschillende federale projecten

Sirris neemt deel aan verschillende projecten met steun van de federale overheid.

De Octrooicel

   

Sirris als het collectief centrum voor de technologische industrie participeert in diverse innovatieprojecten samen met de bedrijven. In deze projecten wordt niet enkel een nieuw proces of product ontwikkeld maar ook heel wat intellectuele eigendom (IP) gegenereerd. Dankzij de jarenlange ervaring in innovatie ontwikkelde Sirris een praktische expertise in de omgang met IP.

Lees meer


 Conform de norm? Speel op zeker!

   

Welke veiligheidsvoorschriften volgt u bij het ontwerpen van uw machines? Aan welke milieureglementeringen geeft u gevolg? Als het op normen en technische richtlijnen aankomt, kunt u niet zeker genoeg zijn. Onze specialisten, vanuit een gemeenschappelijk team Sirris-Agoria, houden voor u de vinger aan de pols.

Lees meer


Normalisatie en wetgeving inzake nanomaterialen

   

Sirris heeft de intentie om de evolutie van reglementering en normalisatie in het snelgroeiend domein van nanomaterialen op te volgen en te centraliseren en de bedrijven te begeleiden bij de interpretatie van deze documenten in de industriële praktijktoepassing. 

Lees meer


Normenantenne Industrie 4.0

   

Iedereen heeft de mond vol van Industrie 4.0. Hoe staat het momenteel met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op gepubliceerde normen? Sinds 1 oktober 2016 is Sirris verantwoordelijk voor een nieuwe normenantenne rond alles wat betrekking heeft op Industrie 4.0.

Lees meer