Sirris neemt deel aan verschillende Europese projecten

Europa
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen en het Vlaams gewest investeren in uw toekomst aan de hand van verschillende Europese onderzoeksprojecten.

 

FDB - Futures by Design

 

Futures By Design helpt kmo’s in de Noordzeeregio’s met een lager economisch succes, gebruik te maken van data-analyse om te innoveren, te groeien en hun productiviteit te verhogen.

Voor meer details...


QUALIFY: certificering van hybride structuren voor een licht en veilig maritiem transport.

 

Dankzij de doorbraken in composietmaterialen is het mogelijk om primaire maritieme structuren te bouwen die traditioneel van staal zijn gemaakt, bijvoorbeeld de bovenbouw van schepen. Staal en composieten kunnen aan elkaar worden gelijmd tot een hybride verbinding van staal en composietmateriaal. Ondanks de vele voordelen van hybride en composietverbindingen, belet het gebrek aan correcte richtsnoeren voor de goedkeuring en het ontwerp ervan dat ze door de maritieme sector worden toegepast, waardoor het gebruik ervan tot secundaire structuren beperkt blijft. Een van de redenen daarvoor is dat men niet voldoende inzicht heeft in het gedrag en de tekortkomingen van hybride verbindingen op de lange termijn. Opzet van het door de EU gefinancierde QUALIFY-project is deze leemte in de kennis op te vullen om de ontwikkeling van dergelijke richtsnoeren mogelijk te maken, met als doel het gebruik van hybride verbindingen voor primaire structuren in een maritieme omgeving te bevorderen.

Voor meer details...


CoPolMould - Cobotic Polishing of Moulds

  

Het Europese CORNET-project CoPolMould, waarin Sirris samenwerkt met Fraunhofer IPT en FG Ultra, heeft als doel het ontwikkelen en demonstreren van een proof-of-concept van een algemeen toepasbare tool, om polijstdeskundigen te helpen bij het polijsten van basisvormen en -oppervlakken van unieke objecten, zoals spuitgietmatrijzen.

Voor meer details...


SOCORRO – Seeking Out Corrosion, voor het te laat is

 

SOCORRO is een Interreg 2 Zeeën-project dat dankzij de samenwerking van een multidisciplinair consortium een nieuwe aanpak voor de uitdaging van efficiënt corrosiebeheer ontwikkelt. Er zal een mix van kunstmatige intelligentie, expertkennis en uit corroderende omgevingen verzamelde gegevens worden gebruikt om een objectieve inschatting te maken van het corrosierisico dat tijdens de levensduur van een onderdeel wordt opgebouwd. Tot slot zal een beslissingsondersteunende tool hulp bieden bij het nemen van de juiste beheerbeslissingen.

Voor meer details...


Alt Ctrl Trans - ALTernatief voor TRi- en hexavaLent Chroom in de Transport- en Transformatiesector

 

Het project Alt Ctrl Trans wil haalbare en efficiënte alternatieven voor hardverchromen voor de transport- en verwerkingsindustrie ontwikkelen en promoten.

Voor meer details...


AACOMA - Interreg project

AACOMA 

Nieuwe materialen, zoals composieten, kunnen in zeer uiteenlopende sectoren worden toegepast. Het Interreg-project AACoMA ondersteunt geavanceerde composietproductie en werkt daarbij nauw samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Voor meer details...


DIH² - Robotica laat fabrieken een versnelling hoger schakelen

Robotica 

DIH² - het pan-Europese netwerk van DIH’s rond robotica voor wendbare fabricage - gelooft in de kracht van robotica om de wendbaarheid van de productie in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te transformeren en de economische groei in de hele Europese Unie te stimuleren. Onze rol bestaat erin de contacten voor een wendbare productie te bevorderen  in fabrieken waar snelheid en veelzijdigheid essentieel zijn om aan de vraag van de klant te voldoen.

Voor meer details...


DOCC-OFF - Digitalisering van kritische componenten in OFFshore windturbines

Docc-Off 

 

Het Europese project DOCC-OFF (Digitalization Of Critical Components in OFFshore wind turbines) streeft ernaar door de kennis uit operationele gegevens te benutten, de impact van detectie en monitoring op afstand aan te tonen bij de optimalisatie van het ontwerp, de verhoging van de prestaties en de verlaging van de onderhoudskosten van kritische subsystemen in offshore windturbines.Zo wordt offshore windenergie een van de competitieve technologieën naast andere stroomopwekkingsalternatieven.

Voor meer details...


SKAIDive

Europees Sociaal Fonds 

SKAIDive  - het Interactief Starter Kit Platform voor de adoptie van industriële AI en Data Science competenties - biedt u de mogelijkheid de nodige competenties te verwerven om AI-, machine-learning- en data-science-technieken toe te passen voor uw concrete industriële uitdagingen.

Voor meer details...


QRM4.0 steunt kmo’s bij het verkorten van hun doorlooptijden

 

Door hun doorlooptijden te verkorten, kunnen bedrijven groeien omdat hun producten sneller op de markt komen en de lagere kosten de rentabiliteit doen stijgen; dit verbetert op zijn beurt de leveringsprestaties en de kwaliteit. Het Interreg-project QRM4.0 steunt de kmo’s in hun QRM-traject, door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise en beste praktijken. 

Voor meer details...


Machining 4.0 helpt verspanende kmo's innoveren

 

Innovatieve technologieën die de bedrijven sterker en competitiever maken voor de toekomst kunnen ook de verspanende industrie heel wat voordelen bieden. Het Interreg-project Machining 4.0 vertaalt de brede Industrie 4.0-visie naar concrete toepassingen voor verspaning, op maat van kmo's.

Voor meer details...


Integratie van 3D-metaalprinten

 

Additieve of laagopbouwende technologie, ook wel bekend als '3D-printen', heeft de voorbije jaren de evolutie gemaakt vanuit de prototypesfeer naar industriële inzetbaarheid. Daar waar initieel enkel polymeren geprint werden, maakt de huidige technologie het mogelijk om complexe componenten uit metaal te printen.

Voor meer details...


Energie-efficiëntie komt binnen handbereik van uw bedrijf

Energie-efficientie 

Hoe kan je als bedrijf energie-efficiënt te werk gaan en hoe kan je investeringen in energie-efficiëntie snel terugverdienen? Sirris stapte dit voorjaar in het ENEF-PRO-project 'Energie-efficiëntie bij processing-bedrijven'. De website staat ondertussen online en er werd een tool gelanceerd die bedrijven toelaat hun eigen positie te bepalen.

Voor meer details..


Factory 4.0

Factory4.0 

Factory 4.0 is een project binnen het Europese programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Voor het project begeleiden de partners uit Noord-Frankrijk, Wallonië en West-Vlaanderen bedrijven bij het transformeren naar een fabriek van de toekomst.

Voor meer details..


Smart Tooling

smart tooling 

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelen de partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Voor meer details..


FOKUS - Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit Kennisbundel en Samenwerking

Kennisbundel en Samenwerking fabriek van de toekomst 

De hightech industrie is één van de belangrijkste pijlers in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Nieuwe (disruptieve) technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen en de toenemende schaarste in grondstoffen vereisen herinrichting van de productieketen met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit.

Voor meer details... 


InsightProducts - Bruikbare inzichten voor de productdienstverlening

Insight products 

Talrijke ondernemingen, en vooral maakbedrijven, willen leren hoe ze data over hun producten kunnen verzamelen, analyseren en gebruiken om hun dienstenaanbod te optimaliseren. Het ontbreekt hen echter aan de nodige inzichten in de nieuwe technologieën en in de manier waarop deze kunnen worden ingevoerd en gebruikt.

Voor meer details...


OPIN-project moedigt samenwerking aan voor ORE-KMO's

OPIN project 

Het nieuwe pan-Europese project, het Ocean Power Innovation Network (OPIN), heeft tot doel de ontwikkeling van de oceaanenergiesector te versnellen.

Voor meer details...


FvT M&M West-Vlaanderen

  

Het project beoogt de oprichting van een M&M-centrum in WVL met als hoofdthema I4.0. Dit project beoogt het bundelen van de kennis vanuit verschillende West-Vlaamse kenniscentra (UGent, Howest, KU Leuven en Sirris) ten voordele van de bedrijven van de Mechatronica & Machinebouw (M&M) sector.

Voor meer details...


H2020 Industriële scenario's voor aangesloten fabrieken

  

De industrie en de beleidsmakers zijn het erover eens dat Europa zich momenteel in het midden van een industriële revolutie bevindt die in gang is gezet door de digitalisering van industriële processen. Cyberfysieke systemen (CPS), het industriële internet en het internet van de dingen (IoT) verbinden mensen, apparaten, machines en ondernemingen als nooit tevoren. Dit werk zal de bedrijven bewuster maken van het gebruik van digitale technologieën in de productiesector en hen uitrusten met kennis om beslissingen te nemen over technologie- en bedrijfsmodelkeuzes. Het zal de positie van de Europese verwerkende industrie op het internationale toneel versterken. 


IAWATHA

 IAWATHA project 

In het kader van het EFRO-project valt de IAWATHA-portefeuille onder as 2 "Innovatie 2020", die tot doel heeft bij te dragen aan de belangrijkste initiatieven van de Europa 2020-strategie, met de nadruk op innovatie. Het bestaat uit 11 projecten die zijn toevertrouwd aan 7 partneronderzoekscentra en universiteiten (SIMATHA voor CENAERO, CERAMTOP en CERAMPLUS voor CRIBC, POSTRAM en VAMETAM voor CRM, AMANUMATERS voor UCL, OPSTRUCFAD voor ULB, OPVAL voor ULiège, EXIATAS en RIATAS voor SIRRIS).

Voor meer details...


TipTopLam


Projet TipTopLam - lasercladding
 

De partners van het TipTopLam-project hebben dit project opgezet om snel complexe onderdelen in titanium, inconel, aluminium en staal te produceren. De technologie zal gebaseerd zijn op een specifieke bekledingslasermachine gecombineerd met een smeltlasermachine in 2010.

Voor meer details...


Remanos

Projet TipTopLam - lasercladding 

Sirris neemt deel aan een project voor de productie van microsystemen op nieuwe media die energie uit de omgeving gebruiken. Het onderzoeksproject Feder REMANOS, dat 5 jaar duurt (tot eind 2015), heeft betrekking op autonome microsystemen.

Voor meer details...


Project CUBISM

 Projet TipTopLam - lasercladding 

Het CUBISM-project maakt deel uit van een aanpak ter verbetering van het concurrentievermogen van bedrijven die actief zijn op het gebied van vuurvast beton en weg- en waterbouw, twee sterk ontwikkelde sectoren aan beide zijden van het grensoverschrijdende gebied. Er is veel vraag van fabrikanten naar de ontwikkeling van specifieke instrumenten (aangepaste sensoren) die in het beton kunnen worden geïntegreerd zodra het wordt gestort.

Voor meer details...


Feder Riatas - Mesure 2.2.2

  

GELDIG - Proces- en materiaalvalidatie

Het ontwikkelen van een methodologie voor het valideren van poeders en AM-producten; het bepalen van de belangrijkste parameters van een kwaliteitsaanpak.

Informatie verkrijgen over mechanische, fysische, thermische, elektrische eigenschappen, ..., om een vergelijking met bestaande producten, technieken en materialen mogelijk te maken.

Betrouwbaarheid van de uitgevoerde metingen, via de huidige en toekomstige normen.

LATTENTIE: Ontwikkeling van de structuur van het raster

De industriëlen voorzien van de numerieke hulpmiddelen en experimentele gegevens die nodig zijn voor het ontwerp van onderdelen die rasterstructuren integreren.

Het optimaliseren van de prestaties van structuren door middel van numerieke modellering en karakterisering van de geometrie, de microstructuren en de mechanische prestaties van de daadwerkelijk geproduceerde structuren.

Innovatieve methoden in de constructie van dergelijke structuren.

OPTIMAT: Optimalisatie van materialen

Ontwikkelen van een generieke methodologie voor de optimalisatie van metalen en keramische AM-materialen

POST: Post-proces integratie

Definieer de nabehandelingen die moeten worden toegepast, zodat AM-metaaldelen aan verschillende niveaus van eigenschappen voldoen.


Demonstratieplatform Additieve technologie in de metaalbewerking

  

Doel is een demonstratieruimte creëren waar 3D metaalprinttechnologie wordt voorgesteld in een industriële context. We beogen een unieke opstelling waar productdesign, 3D metaalprinten en nabewerking in éénruimte de volledige productieketen demonstreren. In de eerste 18 maanden van het project zal het demonstratieplatform geïnstalleerd worden in het labo van Sirris op het Wetenschapspark te Diepenbeek.


Menselijk kapitaal stimuleren in de 21e eeuw

  

Het project 'Boosting Human Capital in the 21st century' (BHC21) onderzoekt hoe innovatieve leermiddelen zoals serious gaming, virtual en augmented reality en video-instructies kunnen helpen om laaggeschoolden op te leiden. De focus ligt hierbij op technische opleidingen voor de maakindustrie. Voor dit Interreg 2 Zeeën-project werken partners uit West-Vlaanderen, Hauts-De-France en Kent County samen. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen coördineert het project.

Voor meer details...


Feder 3F

  

SIRRIS en de drie competentiecentra zijn vastbesloten hun rol als technologisch platform te versterken en hun technische en personele middelen te bundelen met hun partners (bedrijven, onderzoekscentra, instellingen voor middelbaar, hoger onderwijs en sociale promotie) en hun gebruikers (werkzoekenden, werknemers, leerlingen, studenten en docenten) in het kader van de Technologiecampus en de synergiecentra voor opleiding, onderwijs en onderzoek op het gebied van werkgelegenheid, die in de industriegebieden van Luik en Charleroi zijn ontwikkeld.