Sirris neemt deel aan verschillende Europese projecten

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen en het Vlaams gewest investeren in uw toekomst aan de hand van verschillende Europese onderzoeksprojecten.

Trinity – Op weg naar een wendbare productie

Wal-e-cities

 

De verschuiving van massaproductie naar gecustomiseerde producten met een hogere toegevoegde waarde in kleinere series en met korte doorlooptijden plaatst veel kleine en middelgrote maakbedrijven in de EU voor nieuwe uitdagingen. Malmar en Sirris zullen de technologische en economische haalbaarheid aantonen van herconfigureerbare ‘gecobotiseerde productieassistenten’ voor de productie van plaatstalen beugels. De projectresultaten zullen toepasbaar zijn op andere Europese kleine en middelgrote maakbedrijven.

Lees meer


Artificiële intelligentie aan de rand met Distributed Artificial Intelligent Systems (DAIS)

Wal-e-cities

 

Het pan-Europese project DAIS biedt snellere, veiligere en energie-efficiëntere gegevensverwerkingsoplossingen dankzij de ontwikkeling van software- en hardwarecomponenten met artificiële intelligentie aan de rand.

Lees meer


Iedereen mee op de digitale werkvloer

Wal-e-cities

 

Dit Europees/Vlaamse project wil een begeleidingstraject op maat van elke kmo-medewerker ontwikkelen, met oog voor de veranderende kennis en vaardigheden die gepaard gaan met de digitale transformatie die binnen heel wat bedrijven plaatsvindt.

Lees meer


De Digital Twin Academy 

Wal-e-cities

 

Digital Twins (digitale tweelingen) worden beschouwd als een van de belangrijkste technologieën van Industrie 4.0. Ze vormen de ultieme stap in de digitalisering, bestaande uit de creatie van een virtuele voorstelling van een reële entiteit en een regelmatige uitwisseling tussen de digitale en de reële wereld. Er bestaat echter een kenniskloof op het vlak van opleiding, onderzoek en ontwikkeling, integratie en consultancy. Met de Digital Twin Academy wil men deze kloof dichten door een netwerk te creëren tussen belanghebbenden om enerzijds het algemene kennisniveau te verhogen via gerichte opleidingen en webinars en anderzijds digital twins in een echte bedrijfsomgeving te testen.

Lees meer


Wal-e-cities - De ontwikkeling van slimme steden in Wallonië

Wal-e-cities

 

De EFRO-portefeuille Wal-e-Cities betreft de ontwikkeling van intelligente steden ("Smart cities") binnen een onderling verbonden Waals Gewest. Het hoofddoel bestaat erin apparaten en software te ontwikkelen die het mogelijk maken diensten te leveren en tegemoet te komen aan de behoeften binnen de thema’s mobiliteit, energie en milieu, transparante markt voor gegevensuitwisseling en levensomkadering en welzijn van de burger.

Lees meer


Mat(t)isse – 3D-matrijzen voor weefselreconstructie, toepassing op borstreconstructie

 

Het project-MAT(T)ISSE stelt een nieuwe bioprothese voor (een implanteerbaar medisch hulpmiddel van klasse 3) dat het lichaam moet helpen bij het herstel van de aangetaste zones na een curatieve chirurgische ingreep. Het weefsel wordt hersteld dankzij de autologe verwijdering van eigen vetcellen (vetweefsel) die opnieuw worden geïmplanteerd op een synthetisch en resorbeerbare kantachtige textielstructuur. De procedure is gekoppeld aan een bioresorbeerbare en gepersonaliseerde 3D-schelp die het te reconstrueren volume bepaalt. Op termijn verdwijnt de resorbeerbare structuur en krijgt de patiënte opnieuw een natuurlijk gevormde borst dankzij de regenerering van haar eigen cellen.

Lees meer


IN FLOW ondersteunt de formulering, kenmerking en engineering van biochemische producten

IN FLOW, supporting formulation, characterisation and engineering of biochemical products

 

Het Interreg-project IN FLOW richt zich op de toepassing van flowtechnologie bij de productie van gezondheids- en persoonlijke verzorgingsproducten. Via een open platform en proeftuinen worden bedrijven in de Euregio klaargestoomd voor de markttestfase.

Lees meer


Interreg Fabricar3v - additive manufacturing in metaal voor allen

Fabricarv3 Metallic Additive Manufacturing

 

Dit project strekt tot doel de additieve metaalfabricage voor iedereen toegankelijk te maken door een goedkope materiaalextrusiemachine (FDM) te bouwen die MIM-pellets (metaalspuitgieten) kan verwerken. Het uiteindelijke doel is alles (machinebouwtekeningen, procedures,…) achteraf open source te maken zodat iedereen er toegang toe heeft. Om de verspreiding van de kennis te verbeteren, zal een platform worden een opgericht en een processimulatietool worden ontwikkeld.

Lees meer


Polyvalve – Hartklepprotheses in polymeren voor het leven

 

"Creative Chemistry for a Sustainable Future"
Het Interreg project-Polyvalve richt zich in hoofdzaak op het voeren van medisch onderzoek naar kunsthartkleppen, om op maat gemaakte hartklepprotheses met een lange levensduur in gecoat biomedisch polyurethaan te ontwikkelen. Voor het welslagen van dit project is de samenwerking op het niveau van de Euregio vereist.

Lees meer


NEWSKIN Project

 

Het NewSkin-project heeft tot doel een "Open Innovation Test Bed" (OITB) op te richten, een nieuwe juridische entiteit die het Europese innovatie-ecosysteem de nodige technologieën, middelen en diensten zal bieden om een reeks baanbrekende, efficiënte en kostenefficiënte innovatieve processen in te voeren. Die moeten het mogelijk maken nanoproducten te vervaardigen voor de industrie en voor consumenten maar ze moeten ook de nodige testmogelijkheden bieden om de kenmerken van deze nanoproducten aan te tonen.

Lees meer


ENABLE - European Network for Alloys Behaviour Law Enhancement

 

Doel van het ENABLE-project is beginnende onderzoekers te trainen in de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen voor het voorspellen en beheersen van processen die pertinent zijn voor alle fabrieken die metaallegeringen gebruiken.

Lees meer


Trinity – Logistieke regie van AMR's voor een wendbare productie

 

Het Trinity-project ligt op het kruispunt van robotisering/automatisatie, digitalisatie en logistieke optimalisering. Het spitst zich toe op digitale technologieën en geavanceerde robotica voor een wendbare productie in toekomstige Europese productie-ecosystemen.

Lees meer


Praktijklab Corrosie & Isolatie

 

Het Praktijklab Corrosie & Isolatie wordt opgericht met als voornaamste doelstelling het begeleiden en faciliteren van de ontwikkeling, het testen en de introductie van innovaties in corrosiemanagement. Daartoe wordt nieuwe fysieke testinfrastructuur uitgewerkt voor corrosiemanagement, die dan gebundeld wordt met reeds bestaande infrastructuur. Daarnaast biedt het Praktijklab de perfecte omgeving om goed onderbouwde en praktisch gerichte opleidingen te voorzien voor studenten, technici en medewerkers, zodat men in de toekomst de gevaren van corrosie beter kan inschatten en op een correcte manier kan omgaan met corrosie en corrosiepreventie.

Lees meer


FDB - Futures by Design

 

Futures By Design helpt kmo’s in de Noordzeeregio’s met een lager economisch succes, gebruik te maken van data-analyse om te innoveren, te groeien en hun productiviteit te verhogen.

Lees meer


QUALIFY: certificering van hybride structuren voor een licht en veilig maritiem transport.

 

Dankzij de doorbraken in composietmaterialen is het mogelijk om primaire maritieme structuren te bouwen die traditioneel van staal zijn gemaakt, bijvoorbeeld de bovenbouw van schepen. Staal en composieten kunnen aan elkaar worden gelijmd tot een hybride verbinding van staal en composietmateriaal. Ondanks de vele voordelen van hybride en composietverbindingen, belet het gebrek aan correcte richtsnoeren voor de goedkeuring en het ontwerp ervan dat ze door de maritieme sector worden toegepast, waardoor het gebruik ervan tot secundaire structuren beperkt blijft. Een van de redenen daarvoor is dat men niet voldoende inzicht heeft in het gedrag en de tekortkomingen van hybride verbindingen op de lange termijn. Opzet van het door de EU gefinancierde QUALIFY-project is deze leemte in de kennis op te vullen om de ontwikkeling van dergelijke richtsnoeren mogelijk te maken, met als doel het gebruik van hybride verbindingen voor primaire structuren in een maritieme omgeving te bevorderen.

Lees meer


CoPolMould - Cobotic Polishing of Moulds

   

Het Europese CORNET-project CoPolMould, waarin Sirris samenwerkt met Fraunhofer IPT en FG Ultra, heeft als doel het ontwikkelen en demonstreren van een proof-of-concept van een algemeen toepasbare tool, om polijstdeskundigen te helpen bij het polijsten van basisvormen en -oppervlakken van unieke objecten, zoals spuitgietmatrijzen.

Lees meer


SOCORRO – Seeking Out Corrosion, voor het te laat is

 

SOCORRO is een Interreg 2 Zeeën-project dat dankzij de samenwerking van een multidisciplinair consortium een nieuwe aanpak voor de uitdaging van efficiënt corrosiebeheer ontwikkelt. Er zal een mix van kunstmatige intelligentie, expertkennis en uit corroderende omgevingen verzamelde gegevens worden gebruikt om een objectieve inschatting te maken van het corrosierisico dat tijdens de levensduur van een onderdeel wordt opgebouwd. Tot slot zal een beslissingsondersteunende tool hulp bieden bij het nemen van de juiste beheerbeslissingen.

Lees meer


Alt Ctrl Trans - ALTernatief voor TRi- en hexavaLent Chroom in de Transport- en Transformatiesector

 

Het project Alt Ctrl Trans wil haalbare en efficiënte alternatieven voor hardverchromen voor de transport- en verwerkingsindustrie ontwikkelen en promoten.

Lees meer


AACOMA - Interreg project

AACOMA  

Nieuwe materialen, zoals composieten, kunnen in zeer uiteenlopende sectoren worden toegepast. Het Interreg-project AACoMA ondersteunt geavanceerde composietproductie en werkt daarbij nauw samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Lees meer


DIH² - Robotica laat fabrieken een versnelling hoger schakelen

Robotica  

DIH² - het pan-Europese netwerk van DIH’s rond robotica voor wendbare fabricage - gelooft in de kracht van robotica om de wendbaarheid van de productie in kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te transformeren en de economische groei in de hele Europese Unie te stimuleren. Onze rol bestaat erin de contacten voor een wendbare productie te bevorderen  in fabrieken waar snelheid en veelzijdigheid essentieel zijn om aan de vraag van de klant te voldoen.

Lees meer


QRM4.0 steunt kmo’s bij het verkorten van hun doorlooptijden

 

Door hun doorlooptijden te verkorten, kunnen bedrijven groeien omdat hun producten sneller op de markt komen en de lagere kosten de rentabiliteit doen stijgen; dit verbetert op zijn beurt de leveringsprestaties en de kwaliteit. Het Interreg-project QRM4.0 steunt de kmo’s in hun QRM-traject, door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise en beste praktijken. 

Lees meer


Machining 4.0 helpt verspanende kmo's innoveren

 

Innovatieve technologieën die de bedrijven sterker en competitiever maken voor de toekomst kunnen ook de verspanende industrie heel wat voordelen bieden. Het Interreg-project Machining 4.0 vertaalt de brede Industrie 4.0-visie naar concrete toepassingen voor verspaning, op maat van kmo's.

Lees meer


Integratie van 3D-metaalprinten

 

Additieve of laagopbouwende technologie, ook wel bekend als '3D-printen', heeft de voorbije jaren de evolutie gemaakt vanuit de prototypesfeer naar industriële inzetbaarheid. Daar waar initieel enkel polymeren geprint werden, maakt de huidige technologie het mogelijk om complexe componenten uit metaal te printen.

Lees meer


Smart Tooling

smart tooling  

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelen de partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Lees meer


FOKUS - Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit Kennisbundel en Samenwerking

Kennisbundel en Samenwerking fabriek van de toekomst  

De hightech industrie is één van de belangrijkste pijlers in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Nieuwe (disruptieve) technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen en de toenemende schaarste in grondstoffen vereisen herinrichting van de productieketen met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit.

Lees meer


InsightProducts - Bruikbare inzichten voor de productdienstverlening

Insight products  

Talrijke ondernemingen, en vooral maakbedrijven, willen leren hoe ze data over hun producten kunnen verzamelen, analyseren en gebruiken om hun dienstenaanbod te optimaliseren. Het ontbreekt hen echter aan de nodige inzichten in de nieuwe technologieën en in de manier waarop deze kunnen worden ingevoerd en gebruikt.

Lees meer


OPIN-project moedigt samenwerking aan voor ORE-KMO's

OPIN project  

Het nieuwe pan-Europese project, het Ocean Power Innovation Network (OPIN), heeft tot doel de ontwikkeling van de oceaanenergiesector te versnellen.

Lees meer


FvT M&M West-Vlaanderen

   

Het project beoogt de oprichting van een M&M-centrum in WVL met als hoofdthema I4.0. Dit project beoogt het bundelen van de kennis vanuit verschillende West-Vlaamse kenniscentra (UGent, Howest, KU Leuven en Sirris) ten voordele van de bedrijven van de Mechatronica & Machinebouw (M&M) sector.

Lees meer


H2020 Industriële scenario's voor aangesloten fabrieken

   

De industrie en de beleidsmakers zijn het erover eens dat Europa zich momenteel in het midden van een industriële revolutie bevindt die in gang is gezet door de digitalisering van industriële processen. Cyberfysieke systemen (CPS), het industriële internet en het internet van de dingen (IoT) verbinden mensen, apparaten, machines en ondernemingen als nooit tevoren. Dit werk zal de bedrijven bewuster maken van het gebruik van digitale technologieën in de productiesector en hen uitrusten met kennis om beslissingen te nemen over technologie- en bedrijfsmodelkeuzes. Het zal de positie van de Europese verwerkende industrie op het internationale toneel versterken. 


IAWATHA

 IAWATHA project  

In het kader van het EFRO-project valt de IAWATHA-portefeuille onder as 2 "Innovatie 2020", die tot doel heeft bij te dragen aan de belangrijkste initiatieven van de Europa 2020-strategie, met de nadruk op innovatie. Het bestaat uit 11 projecten die zijn toevertrouwd aan 7 partneronderzoekscentra en universiteiten (SIMATHA voor CENAERO, CERAMTOP en CERAMPLUS voor CRIBC, POSTRAM en VAMETAM voor CRM, AMANUMATERS voor UCL, OPSTRUCFAD voor ULB, OPVAL voor ULiège, EXIATAS en RIATAS voor SIRRIS).

Lees meer


Remanos

Projet TipTopLam - lasercladding  

Sirris neemt deel aan een project voor de productie van microsystemen op nieuwe media die energie uit de omgeving gebruiken. Het onderzoeksproject Feder REMANOS, dat 5 jaar duurt (tot eind 2015), heeft betrekking op autonome microsystemen.

Lees meer


Project CUBISM

 Projet TipTopLam - lasercladding  

Het CUBISM-project maakt deel uit van een aanpak ter verbetering van het concurrentievermogen van bedrijven die actief zijn op het gebied van vuurvast beton en weg- en waterbouw, twee sterk ontwikkelde sectoren aan beide zijden van het grensoverschrijdende gebied. Er is veel vraag van fabrikanten naar de ontwikkeling van specifieke instrumenten (aangepaste sensoren) die in het beton kunnen worden geïntegreerd zodra het wordt gestort.

Lees meer


Feder Riatas - Mesure 2.2.2

   

GELDIG - Proces- en materiaalvalidatie

Het ontwikkelen van een methodologie voor het valideren van poeders en AM-producten; het bepalen van de belangrijkste parameters van een kwaliteitsaanpak.

Informatie verkrijgen over mechanische, fysische, thermische, elektrische eigenschappen, ..., om een vergelijking met bestaande producten, technieken en materialen mogelijk te maken.

Betrouwbaarheid van de uitgevoerde metingen, via de huidige en toekomstige normen.

LATTENTIE: Ontwikkeling van de structuur van het raster

De industriëlen voorzien van de numerieke hulpmiddelen en experimentele gegevens die nodig zijn voor het ontwerp van onderdelen die rasterstructuren integreren.

Het optimaliseren van de prestaties van structuren door middel van numerieke modellering en karakterisering van de geometrie, de microstructuren en de mechanische prestaties van de daadwerkelijk geproduceerde structuren.

Innovatieve methoden in de constructie van dergelijke structuren.

OPTIMAT: Optimalisatie van materialen

Ontwikkelen van een generieke methodologie voor de optimalisatie van metalen en keramische AM-materialen

POST: Post-proces integratie

Definieer de nabehandelingen die moeten worden toegepast, zodat AM-metaaldelen aan verschillende niveaus van eigenschappen voldoen.


Demonstratieplatform Additieve technologie in de metaalbewerking

   

Doel is een demonstratieruimte creëren waar 3D metaalprinttechnologie wordt voorgesteld in een industriële context. We beogen een unieke opstelling waar productdesign, 3D metaalprinten en nabewerking in éénruimte de volledige productieketen demonstreren. In de eerste 18 maanden van het project zal het demonstratieplatform geïnstalleerd worden in het labo van Sirris op het Wetenschapspark te Diepenbeek.


Menselijk kapitaal stimuleren in de 21e eeuw

   

Het project 'Boosting Human Capital in the 21st century' (BHC21) onderzoekt hoe innovatieve leermiddelen zoals serious gaming, virtual en augmented reality en video-instructies kunnen helpen om laaggeschoolden op te leiden. De focus ligt hierbij op technische opleidingen voor de maakindustrie. Voor dit Interreg 2 Zeeën-project werken partners uit West-Vlaanderen, Hauts-De-France en Kent County samen. Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen coördineert het project.

Lees meer


Feder 3F

    SIRRIS en de drie competentiecentra zijn vastbesloten hun rol als technologisch platform te versterken en hun technische en personele middelen te bundelen met hun partners (bedrijven, onderzoekscentra, instellingen voor middelbaar, hoger onderwijs en sociale promotie) en hun gebruikers (werkzoekenden, werknemers, leerlingen, studenten en docenten) in het kader van de Technologiecampus en de synergiecentra voor opleiding, onderwijs en onderzoek op het gebied van werkgelegenheid, die in de industriegebieden van Luik en Charleroi zijn ontwikkeld.

 Een overzicht van onze afgesloten projecten vindt u hier.