Sirris neemt deel aan verschillende Brusselse projecten

Sirris neemt deel aan Brusselse projecten met de steun van de Brusselse overheid.

Trendanalyse uit meerdere bronnen voor intelligente transportsystemen (MISTic)

   

Een beter verkeersmanagement is van fundamenteel belang als Brussel een slimme(re) stad wil worden. Het MISTic-project focust op mobiliteit, intelligente transportsystemen (ITS) en slimme steden. Het doel van dit onderzoeksproject is om de technologie te ontwikkelen voor een trendanalysemotor.

Lees meer


Operationeel onderhoud voor windenergie (REWIND)

   

Het doel van het REWIND-project is een verhoogde productiviteit en een slimmere windenergieopwekking te bereiken, dankzij optimaliserende monitoring- en modelleringstechnieken mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie (AI) en digitale tweelingen. Hiertoe werken de projectpartners aan dataverrijking, met het oog op de productie van hoogwaardige geannoteerde gegevens uit grondonderzoek, en koppelen zij AI-oplossingen voor operationele monitoringgegevens uit windparken aan een meerschalige windenergie-modelketen voor geavanceerde foutdetectie en -diagnose, om zo de voorspellende onderhoudsmogelijkheden te verbeteren. Op die manier kunnen slimme KPI's worden gedefinieerd die de exploitanten van windparken ondersteunen in hun besluitvormingsprocessen.

Lees meer


STUNT - diSTributed product Gebruik aNalyTics

 
 
   

STUNT richt zich op de analyse van gedistribueerd productgebruik: een gelaagde architectuur, gebaseerd op een innovatieve mix van IoT, cloud en edge computing-concepten, maakt het mogelijk om gegevens op activaniveau efficiënt vast te leggen, opportune gegevens over te dragen naar hiërarchische bovenliggende niveau's en gedistribueerde gegevensanalyses over deze niveaus uit te voeren. 

Lees meer


Geavanceerde modellering en simulatie voor grootschalige voorspellende analytics

 
 

Het project heeft als doel een voorspellende analytische oplossing te ontwikkelen die het mogelijk maakt om mogelijke storingen te voorspellen en pro-actief onderhoud te plannen, geïllustreerd aan de hand van zonnepanelen.

Lees meer


 Een overzicht van onze afgesloten projecten vindt u hier.