Sirris neemt deel aan verschillende Brusselse projecten

Sirris neemt deel aan Brusselse projecten met de steun van de Brusselse overheid.

STUNT - diSTributed product Gebruik aNalyTics

 
 
  

STUNT richt zich op de analyse van gedistribueerd productgebruik: een gelaagde architectuur, gebaseerd op een innovatieve mix van IoT, cloud en edge computing-concepten, maakt het mogelijk om gegevens op activaniveau efficiënt vast te leggen, opportune gegevens over te dragen naar hiërarchische bovenliggende niveau's en gedistribueerde gegevensanalyses over deze niveaus uit te voeren. 

Voor meer details...


Geavanceerde modellering en simulatie voor grootschalige voorspellende analytics

 
 

Het project heeft als doel een voorspellende analytische oplossing te ontwikkelen die het mogelijk maakt om mogelijke storingen te voorspellen en pro-actief onderhoud te plannen, geïllustreerd aan de hand van zonnepanelen.

Voor meer details...


 Een overzicht van onze afgesloten projecten vindt u hier.