Sirris neemt deel aan oprichting van Corrosielab

Het Interreg-project 'Praktijklab Corrosie & Isolatie' tussen Vlaanderen en Nederland richt zich op het combineren van bestaande én nieuw te ontwikkelen infrastructuur inzake corrosiemanagement, en dit bij drie gerenommeerde kennis- en onderwijsinstellingen in de grensregio. De infrastructuur is gericht op industrieel onderzoek rond het thema corrosie. Door het bundelen van krachten en complementaire onderzoeksfaciliteiten ontstaat een compleet en efficiënt ingericht Corrosielab.

De grensregio bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn met 40 à 50 jaar echter relatief oud, zodat corrosiebestrijding een hoge prioriteit heeft. Om de concurrentiepositie van de procesindustrie te behouden is het van groot belang dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen blijven functioneren. Het uitrollen van innovaties in corrosiemanagement speelt hierin een cruciale rol.

Het Praktijklab richt zich op ondersteuning van zowel de procesindustrie als alle andere sectoren waarin corrosie een belangrijke impact heeft. Om innovaties te kunnen testen en ontwikkelen die gericht zijn op preventie, detectie en reparatie van corrosie, is er behoefte aan fysieke onderzoeksinfrastructuur. Drie kennis- en onderwijsinstellingen staan in voor de realisatie hiervan:

  • Sirris zet bestaande infrastructuur in om onderzoek uit te voeren op een academische basis en ontwikkelt samen met projectpartners nieuwe infrastructuur voor veldtesten en online corrosie-monitoring.
  • De Hogere Zeevaartschool realiseert een onderzoeksponton om onderzoek aan 'natte', watergebonden infrastructuur te kunnen uitvoeren.
  • Scalda begeleidt de praktische en uitvoerende kant van het onderzoek en ontwikkelt een unieke infrastructuur om de typische corrosiefenomenen die optreden in de procesindustrie te simuleren op kleinere schaal en hierop innovaties voor corrosiemanagement sneller en goedkoper te kunnen testen alvorens deze in de praktijk toe te passen. Daarnaast wordt er ruimte en begeleiding voorzien voor het uitwerken van specifieke testopstellingen, in samenwerking met alle projectpartners.

Daarnaast wordt een basiscurriculum voor corrosie- en isolatietechnici ontwikkeld op hoger en middelbaar niveau. Na afloop van het project zal de infrastructuur integraal onderdeel blijven uitmaken van de deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen, en zal het opgebouwde netwerk van bedrijven samen stappen blijven zetten om de corrosieproblematiek het hoofd te bieden.

Wordt u geconfronteerd met corrosie en bent u op zoek naar gerichte manieren om corrosie te beheersen? Neem dan zeker contact op!

(Bron foto: https://unsplash.com)