Sirris helpt u crisis door te komen met actieplan

Sirris is op een missie. Vandaag zelfs meer dan ooit, want we willen ondernemers en hun ondernemingen overtuigen versneld aan innovatie te doen en zo een écht antwoord te geven op veranderende tijden, plots opkomende crisissen en de daarbij opduikende uitdagingen. Innovatie die leidt naar duurzame oplossingen voor onze technologische industrie, dat is wat we onze bedrijven concreet willen helpen bereiken. Speciaal daarom heeft Sirris de Crisis Code Cracker ontworpen. Een actieplan dat uw bedrijf in drie stappen helpt crisisbestendig te worden. Zeker iets om op te volgen. 

De crisis voorbij

Het hoeft wellicht geen verhaal, u merkt het zelf ook wel. Disruptieve tijden brengen enorme uitdagingen met zich mee, maar bieden ook unieke kansen. Kansen om de zaken anders aan te pakken, nieuwe producten te ontwikkelen, efficiënter en duurzamer te produceren of zelfs nieuwe businessmodellen te ontwikkelen.

De coronacrisis, de nakende Brexit, veranderingen ten gevolge van globalisering, … zijn reëel en hebben een significante impact op de manier waarop u vandaag uw bedrijf runt.

Stelde u zich als ondernemer de afgelopen periode weleens vragen? Dan bent u alvast niet de enige. Wat is nu juist de impact van de crisis op uw bedrijf? Hoe gaan andere ondernemingen om met de crisis? Wat moet u precies doen om uw bedrijf veerkrachtig te maken? Hoe investeren in de relanceperiode, met welke middelen en op basis van welk relance plan? Welke technologieën zijn duurzaam en gepast voor uw business? Is innovatie wel noodzakelijk voor uw bedrijf? 

Onze maatschappij en haar economie, net als bedrijven, hebben nood aan slimme oplossingen. Nieuwe duurzame technologieën gebaseerd op data, automatisering en artificiële intelligentie zullen hierbij cruciaal zijn. Al blijft dé grote uitdaging waarvoor maakbedrijven staan, hoe zich aan te passen aan de nieuwe realiteit.

Crisis Code Cracker

 

 

"We weten uit ervaring hoe moeilijk het is voor bedrijfsleiders om de juiste beslissingen te nemen als het om innovatie en technologie gaat. In 'goede' tijden is dat al moeilijk, maar in crisissen is het nog moeilijker. Ondernemers zijn bewust dat ze iets moeten doen maar wat precies en welke stappen daarvoor nodig zijn, zijn geen evidente vragen. Bovendien willen ze de bal niet misslaan. De voorbije maanden kregen we daar heel wat vragen over. Daarom hebben we de Crisis Code Cracker ontwikkeld."

Herman Derache, CEO Sirris

 

 

 

De Crisis Code Cracker is een grondige en pragmatische doorlichting van bedrijven die nagaat hoe ze crisisbestendig kunnen worden. Zowel grote als kleinere bedrijven komen in aanmerking. We willen de drempel bewust heel laag houden en starten met een vrijblijvend verkennend gesprek dat bedrijven eenvoudig online kunnen aanvragen. Het traject dat daarop volgt, doorloopt drie stappen: oriëntatie, concrete opties en snelle effectieve acties. Zo bouwt de onderneming meteen ook daadwerkelijk haar veerkracht op.

Laat van u horen

De Crisis Code Cracker kan ook uw bedrijf helpen om de keuzes op scherp te stellen, de juiste opties te kiezen en vervolgens met een concreet actieplan en realistische scenario’s aan de slag te gaan met innovatie. Heeft u interesse of wil u graag meer informatie bekomen? Consulteer dan zeker de Crisis Code Cracker website.

Ons project wordt specifiek ondersteund door de POM West-Vlaanderen voor de West-Vlaamse bedrijven, maar Sirris volgt ook voor jullie op de voet de evolutie van de financieringsmogelijkheden die ter beschikking zijn.
Samen kraken we de Crisis Code!

#CrisisCodeCracker

Voor West Vlaamse bedrijven: uw contactpersoon is Gunthram Cornelis

CrisisCodeCracker online: laat van u horen