Sirris en de Waalse concurrentiepolen

Sirris is actief in verschillende concurrentiepolen in Wallonië die bedrijven en actoren rond veelbelovende economische domeinen groeperen: Mecatech, Skywin, Biowin, Greenwin.

In een vorig artikel (Sirris neemt actief deel aan Pôle Mecatech in Wallonië) is de inbreng van Sirris in de concurrentiepool rond werktuigbouwkunde benadrukt. Het Centrum speelt echter ook in andere Waalse polen een rol.

Skywin is de concurrentiepool van de luchtvaart- en ruimtesector. Tot op heden heeft deze pool 46 door de overheid gefinancierde projecten ondersteund en er een kwaliteitslabel aan toegekend. Sirris is of was actief in 11 ervan (bijna een kwart) en in een opleidingsproject.

Biowin verenigt de Waalse actoren in de domeinen van biotechnologie en gezondheid. De relatie van Sirris met deze pool is recent maar Sirris is al aanwezig in 2 van de R&D-projecten die Biowin ondersteunt.

Greenwin is de concurrentiepool van de chemische ingenieursdiensten en van duurzame materialen. Sirris is een partner in 1 project waar deze pool een kwaliteitslabel aan heeft gegeven en een ander dossier dat nu behandeld wordt.

Tot slot ondersteunt Sirris een gemeenschappelijk platform van deze polen dat door Greenwin wordt beheerd en dat gericht is op de invoering van een circulair model voor de plasticindustrie (PEPIT - Polymers Ecocircularity Platform for an Industrial Transition).

Tags: