Sirris draagt bij tot een beter begrip van gedragingen in legeringen tijdens het productieproces

In de context van het ENABLE-project wil Sirris een platform bieden voor de ontwikkeling en het beter begrijpen van het thermofysische gedrag van de materialen die zijn waargenomen bij selectief lasersmelten.

ENABLE (European Network for Alloys Behaviour Law Enhancement) is een gezamenlijk project geleid door de Universiteit van Bordeaux met de medewerking van 5 universiteiten en 12 bedrijven / onderzoekscentra en gefinancierd door het H2020-programma als ‘Marie Skłodowska-Curie ITN action’. De bedoeling is een beter inzicht te verwerven in de productieprocessen door het onderling verbinden van experimentele en modelleerpaden zoals additive manufacturing, wrijvingsroerlassen, enz. Om oplossingen te vinden voor en tegemoet te komen aan de industriële noden brengt ENABLE opleidingsinstituten en andere industriële partners samen op hetzelfde platform.

Sirris, dat zelf een toonaangevend onderzoeksinstituut is op het vlak van additive manufacturing, zal de kop trekken en steun verlenen aan de ESR9-platform om thermofysische gedraging van de materialen waargenomen tijdens selectief lasersmelten beter te volgen en te begrijpen.
Het is de bedoeling de mogelijke tijdens het proces waargenomen tekortkomingen te koppelen aan in-situ monitoringtechnieken, zoals bewakingssystemen voor de smeltkroes en voor laservermogen en een lagencontrolesysteem, om zo gemakkelijk onregelmatigheden in het proces op te sporen en  de kwaliteitszekerheid van het eindproduct te verbeteren. Bovendien is een beter inzicht ten gronde nodig van het complexe fenomeen dat optreedt in de smeltkroes door het snel koelen en opwarmen wat uiteindelijk restspanningen nalaat in het component. Dit gebeurt dan via thermomechanische testen en kinematische analyse.

De experimentele resultaten die Sirris bekomt zal men aansluitend vergelijken. Zij zullen dienen als basis voor digitale modellering van het selectief lasersmeltproces. Een degelijke vergelijking tussen modelleren en de experimentele resultaten zal niet alleen zorgen voor kwaliteitsverbetering maar ook voor tijdwinst dankzij de verhoogde kwaliteitszekerheid.

Tags: