Sirris brengt eigen lezingenprogramma op Advanced Engineering

Op het vakevenement Advanced Engineering dat plaatsvindt op 22 en 23 mei zal Sirris een eigen lezingenprogramma organiseren, waarbij het vier verschillende presentaties brengt over verschillende topics die binnen onze expertisedomeinen liggen, onder de titel 'Future-proved products are light, smart and micro, to be achieved with advanced engineering methods'.

U zult volgende vier lezingen kunnen meepikken, gebracht door verschillende Sirris-experts:

De producten van morgen zijn ... kleiner, lichter en slimmer!

De Product Development Hub is een technologisch trefpunt om bedrijven te ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en om hen te begeleiden in het ontwerp van lichte, geminiaturiseerde en slimme producten, zodat ze snel over proofs-of-concept en prototypes beschikken die klaar zijn voor industrialisering. De Hub staat voor een infrastructuur met technologieën van wereldklasse, dat zes samenwerkende Application Labs en doorbraaktechnologieën samenbrengt, waaronder ultrasoon microspuitgieten, next-gen proces-monitoringsystemen voor spuitgietapplicaties, een interactieve cobot voor productie van kunststoffen en hybride materialen, mixed reality voor procesondersteuning en assemblage, micro-3D-printen, micro-assemblage of slimme bewaking voor kwaliteitscontrole van kunststof multicomponentsystemen. Tijdens de presentatie zullen meerdere praktische casestudies aan bod komen.

Digitale servitisatie, hoe digitale diensten toevoegen aan uw product

De wereld van productbouwers verandert wanneer digitale diensten aan fysieke producten worden gekoppeld. Producten op het terrein kunnen dan digitaal verbonden worden met de fabrikanten die ze hebben gemaakt, hun gebruikers en andere stakeholders in de waardeketen van het product. Dergelijke slimme, geconnecteerde producten vertegenwoordigen in essentie een nieuw platform voor de levering van waarde via digitale diensten, het verdienmodel van digitale servitisatie. Zo kan de fabrikant, integrator of operator nieuwe inzichten verwerven in het gebruik van het product en deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om een nieuwe inkomstenstroom van de klant te creëren of om de operationele kosten aanzienlijk te verlagen. Het doel van deze presentatie is bedrijven een beter inzicht geven in het wat en waarom van digitale servitisatie, als motivatie om hen op weg te zetten hieraan te beginnen.

Digitale circulaire economie

Hoe kan digitale technologie circulaire strategieën ondersteunen? Circulair ondernemen is meer dan inzetten op recyclage van materialen. Strategieën die 'part harvesting', remanufacturing en hergebruik van producten en machines ondersteunen, helpen ook bij het meer circulair maken van de economie. Voorlopers zetten intussen zowel in op product- als op dienst-concepten. Voor elk van deze strategieën zijn heel wat data en kennis noodzakelijk. In deze presentatie gaan we dieper in op hoe je concreet stappen kan zetten om deze nieuwe waardecreatie te realiseren met behulp van digitale technologie. We vertrekken hiervoor vanuit de vele concrete cases.

Tested and Approved! - het testen van 3D-geprinte stukken

Het 3D-printen van technische componenten heeft intussen voldoende maturiteit gehaald om in een steeds breder scala van sectoren en applicaties als volwaardige productietechnologie ingezet te worden. Dit betekent ook dat afnemers garanties vragen op de constante kwaliteit van de geproduceerde stukken. Leveranciers van deze 3D-componenten zullen dus de nodige kwaliteitsopvolgingsystemen in hun productie moeten inbouwen. Dit levert nieuwe uitdagingen over heel de keten, aangezien bij 3D-printen de creatie van de component en van het materiaal vaak op hetzelfde moment gebeurt.

Klik hier voor meer info over het event.