Schaaf uw kennis in warmtebehandeling bij

In het najaar van 2021 richt de Belgisch Nederlandse Vereniging van Warmtebehandelingstechniek VWT opnieuw een cursusreeks over warmtebehandeling in.

Tijdens de cursusreeks, die vorig jaar wegens de coronapandemie uitgesteld werd naar dit jaar, krijgen de cursisten de mogelijkheid zich de voornaamste basisbegrippen van de warmtebehandeling eigen te maken en een goede gesprekspartner te zijn in de wereld van staalleveranciers en warmtebehandelaars. De onderwerpen van de presentaties, door experts gegeven, belichten diverse aspecten van de warmtebehandeling van metalen, voornamelijk staal maar ook non-ferrometalen, waarbij zowel theorie als praktijkvoorbeelden aan bod komen.

Inhoud cursus

Tijdens de cursus, die bestaat uit vijf lesavonden, zullen eerst de basiseigenschappen en structuuropbouw van metalen worden behandeld, waarna er dieper wordt ingegaan op de materiaalgroep staal. De fasediagrammen van staal zullen worden besproken samen met diverse warmtebehandelingen zoals gloeien, harden (aan de rand en tot in de kern), ontlaten en veredelen. Nadien volgen de lessen over behandelingen van non-ferrometalen en over oveninstallaties. Vervolgens worden diffusieprocessen zoals carboneren en nitreren uiteengezet. Ook wordt inzicht verschaft over maatveranderingen tijdens het hardingsproces en maatregelen om deze maatverandering te beperken en in sommige gevallen bij te sturen. Tot slot zullen veel gemaakte fouten die het gevolg zijn van verkeerde warmtebehandeling, materiaalkeuze of constructie worden besproken. Deze fouten leiden veelal tot onherstelbare productschade en kortere levensduur.

De cursus, die vanaf 14 oktober plaatsvindt in Gent, richt zich naar constructeurs, werkvoorbereiders, inkopers en managers die zaken doen met harderijen. Wie de volledige cursus volgt, krijgt een getuigschrift.

Interesse? Meer info vindt u hier!

(Bron beeld: VWT)

Tags: