Samenwerken aan slimme geconnecteerde producten binnen én buiten het bedrijf

Slimme geconnecteerde producten zijn niet meer weg te denken. Heel wat bedrijven die fysieke producten bouwen, stellen zich dan ook - terecht - de vraag of slimme geconnecteerde producten ook hun toekomst zijn, en of en wanneer ze zelf stappen moeten zetten. Waarom is samenwerken essentieel? En wat met product management en risicobeheersing?

Sirris identificeerde tien uitdagingen die productbouwers moeten aanpakken wanneer ze de stap naar slimme geconnecteerde producten willen zetten. Deze werden gebundeld in een wegwijzer die deze bedrijven helpt de eerste stappen naar slimme geconnecteerde producten te zetten. In de vorige drie blogs behandelden we al zes grote uitdagingen; in deze laatste blog gaan we dieper in op de vier laatste relevante uitdagingen.

Uitdaging 7: verschillende afdelingen en profielen in het bedrijf laten samenwerken

Een slim geconnecteerd product voegt niet enkel waarde toe onder de vorm van nieuwe functionaliteiten, data en diensten, het speelt ook een rol bij het leveren van deze waarde naar de gebruiker en het omzetten van de geleverde waarde in inkomsten voor het bedrijf. Daar waar bij klassieke productverkoop engineering-, service- en verkoop-teams nog grotendeels naast elkaar konden werken volgens eigen inzichten, moeten deze teams nu nauwer samenwerken vanaf de vroege ontwikkeling van het slimme geconnecteerde product tot de ondersteuning ervan bij de klant.

De ontwikkeling van fysieke producten en de ontwikkeling van software gebeuren op een verschillende manier, aan een verschillende snelheid en doorlooptijd en door verschillende profielen. Het is een uitdaging om deze twee verschillende culturen met elkaar te verzoenen.

Uitdaging 8: een gepast product management opzetten voor slimme geconnecteerde producten

Vanaf de prille ideevorming moet u business- en technologie-skills samenbrengen om te komen tot waardevolle oplossingen. Daarom heeft u in het bedrijf een team van complementaire profielen nodig dat verschillende inzichten kan aanleveren, maar ook kan opbouwen. Het product management van uw slim geconnecteerd product kan u namelijk niet uitbesteden: u behoudt zelf controle over het idee en de te volgen productstrategie. Uw bedrijf zal dus intern kennis moeten opbouwen rond 'nieuwe' businessmodellen, 'nieuwe' digitale technologie en een 'nieuwe' ontwikkelaanpak. Die interne kennisopbouw start vanaf dag 1 en vraagt de nodige tijd. Een stap naar slimme geconnecteerde producten zet u dan ook niet zomaar tussen de business-as-usual door.

Investeer dus in het opzetten van een gedegen product management:

  • stel een complementair team samen en definieer een eerste project, waarmee u de verkenning voldoende slagkracht geeft.
  • behoud het eigenaarschap over het product management binnen het bedrijf.  

Download de Wat Slim wegwijzer

Uitdaging 9: risico’s beheersen door proofs-of-concept te bouwen

Bij het uitwerken van de productstrategie en het verkennen van de verschillende mogelijkheden gaat u na wat de opportuniteiten en de risico’s zijn. Levert mijn oplossing voldoende toegevoegde waarde volgens mijn (beoogde) klanten? Is die slimme functionaliteit wel technologisch haalbaar? Kan ik de juiste gebruiksdata van mijn product verzamelen om mijn diensten te verbeteren? Om die risico’s te beheersen gaat u uw ideeën valideren met proofs-of-concept. Een proof-of-concept is een realisatie van één of meer aspecten van de beoogde oplossing die u gevalideerd wil zien, alvorens te investeren in de verdere ontwikkeling. Die aspecten kunnen technologisch zijn, maar evenzeer business gericht.

Beheers dus uw risico’s door proofs-of-concept te bouwen:

  • Wat zijn de grootste risico’s op het vlak van haalbaarheid waarop ik me moet richten bij het uitwerken van de oplossing?
  • Welke proof(s)-of-concept zal ik moeten bouwen en wat wil ik daarmee aantonen? Kan ik die proof(s)-of-concept zelf bouwen of moet ik externe partners betrekken?

Uitdaging 10: gericht samenwerken met de juiste partners

Afhankelijk van uw strategische keuzes moet u nieuwe samenwerkingen aangaan met verschillende soorten partners om tot een duurzame slimme geconnecteerde oplossing te komen.

Enerzijds, als uw oplossing deel uitmaakt van een grotere totaaloplossing of van een ecosysteem van producten, zal u afspraken moeten maken met de betrokken partijen over hoe deze systemen samenwerken en hoe alle partijen hierbij kunnen winnen. Anderzijds zal u mogelijk ook industrialisatiepartners moeten betrekken die op maat gemaakte onderdelen (bijv. een webapplicatie, een hardware-module, ...) van uw oplossing kunnen aanleveren en ondersteunen. Samen met de grote mogelijkheden van slimme oplossingen komen dus ook nieuwe afhankelijkheden tussen de systemen en partners die samen die oplossingen realiseren. Tenslotte zult u voor business-to-business oplossingen mogelijk nauwer samenwerken met de allereerste klanten om de businessvoordelen aan weerszijden te verkennen.

Werk dus gericht samen met de juiste partners:

  • Wat kan ik zelf doen en waarvoor werk ik best samen met partners? Heb ik een goed zicht op de vereiste expertises?
  • Hoe zal ik een partnernetwerk opbouwen? Heb ik een goed zicht op mogelijke partners en hun expertise?

Door proofs-of-concept te bouwen, de juiste partners te betrekken en de gepaste interne organisatie op te zetten beheerst en deelt u de risico’s van uw ontwikkeling. Sirris ondersteunt bedrijven hierbij als innovatiepartner, met onafhankelijk advies, het opzetten van proofs-of-concept, begeleiding en een netwerk van partners.

In het Wat Slim-project heeft Sirris meer dan 50 bedrijven geholpen bij hun verkenning van het potentieel van slimme geconnecteerde producten voor hun business. De inzichten opgebouwd in dit project werden gebundeld in een wegwijzer. Deze geeft een overzicht van de tien belangrijkste uitdagingen voor productbouwers die de stap willen zetten naar slimme geconnecteerde producten.
Meer weten? Neem contact met ons op. 

Download de Wat Slim wegwijzer

 

Deze blog kwam tot stand met de steun van VLAIO.