Roadmap over implementatie van Europese verordening medische hulpmiddelen

De Europese Commissie (EC) heeft haar roadmap gepubliceerd voor de implementatie van verordening 2017/745 rond medische hulpmiddelen.

De Europese verordening omtrent medische hulpmiddelen (MDR) 2017/745 is op 26.05.17 in voege getreden, maar de meeste bepalingen ervan zijn pas vanaf 26 mei 2020 van toepassing: verschillende belangrijke elementen moeten nog door de EC worden geïmplementeerd. Eind 2017 publiceerde zij een roadmap, die loopt tot 2027, voor de uitvoering - fasen en acties - van de nieuwe verordening.

De roadmap richt zich op acht technische gebieden. Voor elke actie zijn de activiteiten vermeld, met inbegrip van een korte beschrijving, naast de prioriteit en de partijen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Deze voorziet in een totaal van 35 activiteiten op het gebied van medische hulpmiddelen, waarvan 17 met hoge prioriteit.

Lees meer op Techniline.