Overslaan en naar de inhoud gaan

Fomeco verkent met succes gerobotiseerd ontbramen van buiseindes

Fomeco, in het West-Vlaamse Zwevegem, is gespecialiseerd in plaat– en buisbewerking. Het is al jaren vaste toeleverancier van de automobielindustrie en van machineconstructeurs. Om de productie te optimaliseren heeft het productiebedrijf de voorbije jaren verschillende verbetertrajecten opgestart, vaak gekoppeld aan investeringen. Een van de onderzochte mogelijkheden is automatisering. Zo wilde Fomeco weten of bij het ontbramen van verzaagde buiseinden operatoren op flexibele manier kunnen worden ondersteund door een collaboratieve robot. Sommige producten vereisen immers dat de buiseinden na het vormen nog eens worden afgezaagd, maar dit veroorzaakt onvermijdelijk braamvorming aan de buiseinden. Doel van automatisering is een ontbraamproces met constante kwaliteit bereiken en zo de operatoren te ontlasten van het relatief zware, monotone ontbraamwerk.

Continue ontbraamkwaliteit

Fomeco onderzocht in het verleden al meerdere pistes, maar met geen technologie was het tot nog toe mogelijk het ontbraamproces te automatiseren met een voldoende constante kwaliteit en de nodige flexibiliteit die het kleine-seriewerk vereist. Zo ging het samen met Sirris na of een LWR-robot met krachtterugkoppeling ingezet kon worden om 'met gevoel' buiseinden met variabele contouren te ontbramen. In deze test werd getracht de variabele buiscontour met een stomp voorwerp te volgen, gebruikmakend van de in de robotsturing voorziene routines. De resultaten van deze test leerden dat de gevoeligheid van de krachtmeting onvoldoende was om de robotbaan soepel langs de variabele contour te laten lopen, maar dat het principe wel kan werken.

 

Doel van het nieuwe project was nagaan of hetzelfde principe als uit de vorige test op basis van een nauwkeurigere krachtmeting wel haalbaar is en een goed eindresultaat geeft. Hierbij wilde Fomeco weten of de door Sirris recent aangekochte Kuka LBR iiwa voor deze toepassing geschikt is. Sirris bood ondersteuning en evalueerde de technische en economische haalbaarheid van ontbramen met de nieuwe cobot voor deze toepassing. Hiervoor werd een testopstelling opgezet.

 

Het resultaat van de testen was positief; met de nieuwe robot kon een tevredenstellend resultaat bereikt worden. De combinatie van ingebouwde krachtsensoren, beschikbare softwareroutines en een op de robotarm gemonteerde ontbraamspindel maakten het mogelijk de variabele contour van de buiseinden tot de gewenste kwaliteit te ontbramen.