Overslaan en naar de inhoud gaan

Collaborative Analytics Platform opent digitale dialoog bij Picanol

Picanol is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines. Steeds vaker capteren die machines een grote hoeveelheid werkings- en instellingsdata die heel wat nuttige informatie zou kunnen genereren. Hoe die gegevens het best omgezet worden naar waardevolle data-gedreven diensten is al twee jaar lang het onderwerp van een intensieve dialoog tussen Picanol en Sirris.

Met de digitale interactie met machines in het veld begeeft Picanol zich – net als heel wat andere bedrijven – grotendeels op onbekend terrein. Hoe kunnen innovaties ingebed worden in de bestaande productielijnen en diensten? Welke technologie kan waar ingezet worden? En hoe vertaal je dit alles naar klanten toe?

Technology Adoption Coaching

Om de mogelijkheden van digitalisering optimaal te kunnen benutten, biedt Sirris Technology Adoption Coaching. De focus ligt daarbij niet louter op implementatie, maar vooral het optimaal waarde geven aan nieuwe technologie. “Het is een interactief proces, waarbij samenwerking en uitwisseling van kennis en knowhow centraal staan”, legt Steven Van den Berghe (Senior Advisor Software Engineering & ICT bij Sirris) uit. Naast architectuurstudies, houdt dat ook experimenten met onder meer data-interactie en -visualisatie in.

Collaborative Analytics Platform

Een concreet voorbeeld is het Collaborative Analytics Platform project, kortweg CAP. De gegevens uit de weefmachines, en de knowhow errond, worden verzameld in een centraal ‘data lake’. Dankzij het CAP kunnen mensen met verschillende achtergronden en expertises vlotter samenwerken op dezelfde data.

“Machines zijn vandaag heel complex opgebouwd,” voegt Steven toe. “Ze optimaliseren en integreren vergt heel wat detailkennis, die vaak verspreid zit bij verschillende experts. CAP laat hen toe om, eventueel vanop afstand, met deze data te interageren. Zo kan men kwaliteitsvolle nieuwe digitale diensten bovenop de machines aanbieden. Bovendien geeft de verzamelde data waardevolle inzichten in de werking en gebruik van features, wat opnieuw mogelijkheden opent voor de toekomst.”