Referenties

Wie kan beter uitleggen wat Sirris voor u kan doen, dan de lidbedrijven zelf? Hier vindt u enkele sprekende praktijkvoorbeelden uit de verschillende domeinen, van wat u van ons kan verwachten.

Ook op industrieel niveau ontketent Internet of Things (IoT) een revolutie. Dankzij draadloze technologie kunnen machines geconnecteerd worden en evolueren naar een nieuwe generatie autonome machines. Toch blijft die technologie voor veel machine- en productbouwers een moeilijk te ontwarren knoop. Om hen beter te informeren en stapsgewijs op weg te helpen, organiseerden Sirris, Flanders Make en imec de masterclass ‘Wireless IoT solutions in industrial applications’.
Het bedrijf LPW Corporate uit Aarschot heeft al 50 jaar ervaring in het ontwerpen en plaatsen van keramische monoblok zwembaden. Om hun milieu-impact verder te kunnen verlagen, namen het LPW-team samen met Sirris de bedrijfsprocessen onder de loep.
CogniStreamer is een van de toonaangevende spelers in de markt van de software voor collaboratieve innovatie. Het biedt een softwareplatform en bijhorende begeleiding aan om innovatie procesmatig te benaderen. Zelf zag het zich voor kennis en inspiratie gesteund door het ITEA-Accelerate-project dat samen met Sirris werd opgezet en uitgevoerd
In het kader van het Europese DEWI-project heeft Sirris met Gibson Innovations en imec samengewerkt op een “use case”, bedoeld om de onderhoudskosten te verminderen en het gebruiksgemak van het Wireless Sensor Network (WSN) voor de klant te verbeteren. Een onderdeel van dit project was het voorspellen van de levensduur van de batterij.
CNHi ontwikkelt en produceert machines voor de landbouw- en bouwsector. Het bedrijf streeft naar voortdurende verbetering van zijn machines en wilde daarom een onderdeel, de spanarm van een aandrijving, optimaliseren. Deze aanpassing moest op korte termijn doorgevoerd worden.
Windturbines efficiënt laten werken en de operatiekosten verlagen zijn cruciaal om winstgevend te zijn. Oliereus Shell ontwikkelde een smeringsplan en knipte zijn producten en diensten op maat, om zo de efficiëntie van windturbineparken te optimaliseren.
Wat als je digitale dienstverlening en een fysiek product samenbrengt in één geheel? Om die vraag te beantwoorden en zowel de voordelen als de technologische implicaties tastbaar te maken, werkte Sirris een demonstratietool uit op basis van een bestaand ‘slim’ product: de Roomba-robotstofzuiger van het Amerikaanse iRobot.
Buitenlicht versterken en gebruiken als binnenverlichting voor gebouwen. Met dat heldere concept ging het Gentse EcoNation in 2010 samen met ingenieurs van de Universiteit Gent aan de slag. Al snel zag de LightCatcher het levenslicht, een hoogtechnologische koepel die – dankzij een geautomatiseerd, roterend spiegelsysteem met sensoren – het daglicht efficiënt binnenbrengt. Om de robuustheid en autonomie van het volledige aandrijfsysteem van de slimme koepel te optimaliseren, ging het bedrijf bij Sirris te rade.
Bij de ontwikkeling van nieuwe machines besteedt DiBO steeds meer aandacht aan ecologie. Voor de klanten betekent dit een langere levensduur van hun reinigingsmachines, de mogelijkheid om groene energie te gebruiken, energie-efficiëntie en minder uitstoot. Een nieuwe hybride hogedrukreiniger zou hierin tegemoet komen. Voor de ontwikkeling nam het bedrijf Sirris in de arm. Ons team tekende samen met DiBO het technologische innovatieplan uit en bood ondersteuning bij de conceptuele engineering.

Pagina's

Neem contact met