Projectvoorstel rond onderzoek naar functionele & recyclebare gecoate papierverpakkingen voor droge voedingsmiddelen

Verpakkingen zijn een van de belangrijkste onderdelen in de voedselvoorzieningsketen. De verpakkingssector staat voor verschillende uitdagingen, waaronder het gebruik van (gecoate) papier- en kartonverpakkingen. Het CORNET-TETRA-project REPAC² dat door Sirris en een aantal Vlaamse en Europese partners wordt voorgesteld, heeft als doel een versnelde implementatie van uiterst functionele en recyclebare gecoate papier- en kartonverpakkingen voor droge voeding te bevorderen. Sluit u bij ons aan!

Voedselverpakkingen beschermen en behouden de kwaliteit en de veiligheid van voedingsproducten en verlengen de houdbaarheid. Elke dag opnieuw staat de voedselverpakkingsindustrie voor de keuze van het meest geschikte verpakkingsmateriaal voor de opslag van specifieke voedingsproducten. Bovendien wordt de voedings- en verpakkingsindustrie gevraagd de recyclebaarheid van hun verpakkingsmateriaal aan te tonen. Op zowel Europees als Belgisch niveau worden ambitieuze doelstellingen geformuleerd. De Europese wetgeving schrijft voor dat 65% van al het verpakkingsafval tegen 2025 en 70% tegen 2030 moet worden gerecycleerd (EU-richtlijn 2018/852). In België stelt de Federatie Voedingsindustrie FEVIA dat alle voedselverpakkingen tegen 2025 recyclebaar, herbruikbaar of biologisch afbreekbaar moeten zijn. Volgens de roadmap 'Voedselverpakking van de toekomst' (Food packaging of the future) is de recyclebaarheid van verpakkingen een belangrijk aspect om de overgang naar circulaire verpakkingen tot stand te brengen.

Het gebruik van papier- en kartonverpakkingen voor levensmiddelen krijgt hierdoor veel aandacht. Om als voedselverpakking toepasbaar te zijn, krijgen papieren en kartonnen materialen een afwerking met een of meer coatings die de producten hermetisch afschermen van gassen en/of vocht. Er worden momenteel tal van nieuwe gecoate papieren en kartonnen materialen voor voedselverpakkingen op de markt gebracht. Het is evenwel niet altijd duidelijk of deze materialen aan de gewenste eigenschappen voldoen noch of ze voor de beoogde toepassing geschikt zijn. Daarnaast is ook niets bekend over de recyclebaarheid van deze gecoate materialen. Tot vandaag bestaat er geen universele methode om de recyclebaarheid van gecoate papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen vast te stellen. Wel wordt algemeen aangenomen dat een coating niet meer dan 5% van de verpakking mag uitmaken om de recyclebaarheid te garanderen.

Doel van REPAC²

Het project REPAC² dat door Sirris, UHasselt, KU Leuven, Fraunhofer IVV, Pack4Food en Flanders' FOOD wordt voorgesteld, heeft als doel een versnelde implementatie van uiterst functionele en recyclebare gecoate papier- en kartonverpakkingen voor droge voeding te bevorderen. De nieuwe commerciële gecoate papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen zullen aan de hand van een marktonderzoek tijdens het hele project worden geregistreerd. Er zal een methode worden uitgewerkt om de recyclebaarheid van gecoate papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen vast te stellen. Daarop zullen de recyclebaarheid en de functionaliteit (waterdampbarrière, afsluitbaarheid en vervormbaarheid) van de commerciële verpakkingsmaterialen worden geëvalueerd. Daarnaast zal ook een matchmaking event tussen voedingsbedrijven en de sector van gecoate papier- en kartonverpakkingen worden georganiseerd. Uitgaande van dit event en de verpakkingseigenschappen van de gecoate verpakkingsmaterialen zullen algemene casestudies worden vastgelegd voor verder onderzoek. Voor deze algemene casestudies zal in eerste instantie een tool worden gehanteerd die de houdbaarheid simuleert, waarna de gebruikelijke houdbaarheidsstudies zullen worden uitgevoerd. Tot slot zullen valideringsonderzoeken in de bedrijven worden gevoerd. De aanpak van het vooronderzoek kan nog steeds door de industriële adviesraad worden bijgesteld. Dit project ligt geheel in de lijn van de roadmap 'Voedselverpakking van de toekomst' omdat het een van de drie kernthema's bestrijkt, namelijk 'circulaire verpakkingen'.

Doelgroep

REPAC² is bedoeld voor de voedingsindustrie, de fabrikanten en verwerkers van gecoate papier- en kartonverpakkingen, en de recyclingbedrijven. Om dit project een grotere industriële relevantie te verlenen, is een sterke interactie met de doelgroep nodig. We zijn dan ook actief op zoek naar ondernemingen in deze waardeketen om dit projectvoorstel te steunen en te finetunen.

Wilt u de uitdaging aangaan om uiterst functionele en recyclebare gecoate papier- en kartonverpakkingen voor droge voeding te implementeren? Neem dan contact met ons op of vul het formulier in!