Proeftuin Operatorondersteuning - Productiever en competitiever dankzij technologie

Om de uitdagingen die een hogere werkdruk met zich meebrengt aan te gaan en competitief te blijven, is operatorondersteuning tijdens het productieproces cruciaal. Nieuwe technologieën kunnen hier hulp bieden. Om deze ontwikkelingen te leren kennen en testen kunnen bedrijven bij Sirris terecht.

Industriële context

De werkdruk in onze industrie stijgt en dit als gevolg van de stijgende productcomplexiteit, kortere productlevenscycli en stijgende kwaliteitseisen.

Bovendien wordt technisch geschoold personeel schaars, terwijl het een kunst blijft de verhouding werk-complexiteit beheersbaar te houden.

In deze context is operatorondersteuning cruciaal om competitief te kunnen blijven.

Demo’s en advies

Met de proeftuin Operatorondersteuning willen we technologieën en toepassingen realiseren via generieke demonstratoren die ter beschikking staan van de bedrijven. 

Deze demonstratoren - een zestal in de loop van het collectieve project - tonen we ook tijdens verschillende events, waaronder workshops.

Zo willen we bedrijven op weg helpen bij hun eerste stappen naar Industrie 4.0.

Concrete topics

  • Fysieke ondersteuning van operatoren bij de uitvoering van repetitieve, belastende of weinig waarde-toevoegende taken. (Cobots of robots fungeren als assistent.) 
  • Digitale ondersteuning voor de overdracht van informatie over de concrete uitvoering van hun taken (via digitale werkinstructies, augmented reality, wearables, …).