Limburgse bedrijven krijgen via Sirris en T2-campus toegang tot unieke 3D-printing infrastructuur

De internationalisering en de innovatiecultuur maken het voor bedrijven steeds moeilijker om te concurreren. Door in te spelen op voordelige technologieën kunnen zij zich evenwel verder profileren. Sirris, het technologiecentrum van en voor de industrie, ontwikkelde een volledig nieuwe productieketen die een 3D-metaalprinter en andere state-of-the-art productietechnologieën samenbrengt. Hiermee kunnen metaalverwerkende bedrijven zeer nauwkeurig en op maat van de klant werken en wordt amper materieel verspild.

“De unit is uniek in Vlaanderen en fungeert als een demonstrator voor de verdere implementatie van deze technologie binnen de bedrijfswereld”, aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. “Dankzij het EFRO-project ‘Integratie van 3D-metaalprinten’ werden al 30 Limburgse bedrijven warm gemaakt om het 3D-metaalprinten te integreren binnen de klassieke productieketen. Op de T2-campus (SYNTRA Limburg, VDAB en Stad Genk) konden intussen een 100-tal toekomstige bedrijfsmedewerkers kennismaken met deze technologie.  Gezien de sterke vertegenwoordiging van de maakindustrie is dit een belangrijk project voor Limburg. De provincie trok daarom 110.000 euro uit voor het project.”

Unieke demonstratieproductielijn

Additieve of laagopbouwende technologie, beter bekend als '3D-printen', is al enkele jaren de prototypesfeer ontgroeid. De ontwikkelingen voor industriële inzetbaarheid woeden intussen voort.  Daar waar initieel enkel polymeren geprint werden, maakt de huidige technologie van 3D-metaalprinten het mogelijk om complexe componenten uit metaal te vervaardigen.

De grote uitdaging vandaag is de technologie efficiënt en naar waarde in te zetten. “De technologie wordt vandaag nog niet op de meest efficiënte wijze of helemaal niet gebruikt, uit vrees dat het voordeel te beperkt is. Door de productiecyclus op elkaar af te stemmen, proberen we de reële waarde van de technologie te demonstreren en bedrijven met de voordelen van deze 3D- metaalprinttechnologie te confronteren”, aldus Peter ten Haaf, Program Manager Precision Manufacturing bij Sirris.

Daarom bouwde Sirris in het kader van het EFRO-project 'Integratie van 3D-metaalprinten' in haar machinehal in Diepenbeek een volledige productieketen die meerdere state-of-the-art productietechnologieën samenbrengt.  “In een demonstratiecel kunnen bedrijven de mogelijkheden van 3D-metaalprinten, vijfassig frezen, lasertextureren, warmtebehandeling, zandstralen en meettechnologie ontdekken en een eerste ervaring opdoen aan de hand van hun eigen product”, aldus Peter ten Haaf.Dat gebeurt aan de hand van concrete cases waarbij doorwinterde experts in 3D-printen en metaalbewerking zorgen voor begeleiding en advies.

Opleiding 3D-metaalprinten

Om de technologie vlotter ingang te laten vinden bij de Limburgse ondernemingen, wordt er ook gespecialiseerd personeel opgeleid. Sirris ging hiervoor een samenwerking aan met SYNTRA Limburg en T2-campus en stelde vorig jaar het demonstratieplatform ter beschikking voor opleiding en interactieve workshops. De opleiding rond de integratie van 3D-metaalprinten wordt sinds september 2018 opgenomen binnen de cursus 3D Print Designer die SYNTRA Limburg aanbiedt op de T2-campus.

“Een succesvolle implementatie draait niet zozeer om de machine, die iedereen kan aankopen, maar eerder om de personen die ermee aan de slag gaan. Goed opgeleide en geïnformeerde medewerkers zijn goud waard”, aldus David Van der Meijden, directeur Opleidingen SYNTRA Limburg.

Succesvol resultaat leidt tot toekomstgerichte acties

“De samenwerking tussen Sirris en SYNTRA Limburg is een toonvoorbeeld van hoe technologische innovatie kan doorvloeien van onderzoek naar opleiding op niveau van de kmo’s. Vooral voor de maakindustrie, die een belangrijke werkgever is en waar innovaties kunnen bijdragen aan het behoud van de tewerkstelling, is dit belangrijk”, aldus Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie. “Voor de ontwikkeling en uitrol van de productietechnologie werd in totaal 555.690 euro geïnvesteerd. Daarvan financiert Europa via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 222.275 euro, Vlaanderen 55.570 euro en de provincie Limburg 111.140 euro.”

De ‘Integratie van 3D-metaalprinten’ kon al bij meer dan 500 personen uit de industrie worden bekend gemaakt. Intussen zijn 30 begeleidingstrajecten gestart om de technologie te integreren binnen bedrijven en konden al een 100-tal personen via SYNTRA Limburg en T2-campus kennismaken met 3D-metaalprinten.

Hoewel het EFRO-project afgelopen is, zal de demonstratiecel bij Sirris en het opleidingsaanbod bij SYNTRA Limburg en T2-campus nog ter beschikking van Limburgse bedrijven staan. Beide projectpartners zullen ook de integratie van ‘3D-printen’ binnen de Limburgse maakindustrie blijven stimuleren: vanuit Sirris door de verdere uitbreiding van de demonstratiecel met nieuwe ‘Industrie 4.0’-technologieën, bij SYNTRA Limburg en T2-campus door de verdere uitbouw van een praktijkgericht opleidingsaanbod.