Parker introduceert QRM en optimaliseert productieproces

Parker Hannifin is wereldschaal actief in motion & control-technologieën. Door de komst van enkele nieuwe machines en de overname van productieactiviteiten uit een andere Europese afdeling drong een andere aanpak in productie zich op in de Belgische vestiging. Het bedrijf onderzocht hoe het haar productie, lay-out en zo de doorlooptijd kon optimaliseren. QRM bracht de geschikte oplossing.

Parker Hannifin is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën, systemen en componenten voor aandrijving, besturing en procesbeheersing. Zo biedt het oplossingen op maat om de meest uiteenlopende engineeringproblemen in tal van domeinen, gaande van energie, water en landbouw tot hydraulica, lucht-, scheepsbouw, op te lossen.

Parker is wereldwijd aanwezig in meer dan 50 landen. De afdeling in het Antwerpse Boom behoort tot de Engineered Materials Group, verantwoordelijk voor de productie van 'seals and shieldings'. De site produceert allerlei soorten dichtingsringen, hoge-precisiecomponenten uit PTFE met uiteenlopende diameters tot wel 4,5 m, voor tal van toepassingen en sectoren. Bij het grootste deel van de orders gaat het om kleine productaantallen die niet of niet frequent terugkeren. Deze producten moeten aan verschillende eisen voldoen, wat een invloed heeft op het productieproces. Algemeen genomen gaat het om een lineair proces, waarbij de materialen worden vrijgegeven en voorbereid, op CNC-bewerkingscentra afgewerkt, gevolgd door montage, eventueel een nabewerking, kwaliteitscontrole en verpakking voor verzending.

Extra activiteiten, nieuwe machines

Parker Business Unit PTFE heeft zich als objectief gesteld om de levertijden te reduceren met 50 procent en kwam zo bij quick response manufacturing (QRM) terecht. Enkele werknemers volgden bij Sirris een QRM opleiding.

Datzelfde jaar kreeg de Belgische vestiging er door de sluiting van een andere Europese afdeling enkele extra activiteiten bij, wat ook meer werk zou betekenen, en er werden ook enkele nieuwe machines aangekocht, wat een aangepaste lay-out noodzakelijk maakte. Zo drong de nood zich op productie en productiehal te herorganiseren. De onderneming wilde nagaan of ze op die manier de doorlooptijd kon reduceren tot de helft, wat nieuwe marktoppportuniteiten met zich mee kon brengen. Er werd een groots intern project opgezet voor deze herorganisatie en tegelijk QRM te implementeren.

'Value streams'

De productie werd onder de loep genomen, elk element werd geanalyseerd. Struikelpunten bleken onder meer de organisatorische structuur, de moeilijke planning van de machines en verkeerde inschatting van de werkbelasting, waardoor de organisatie van de capaciteit per afdeling verkeerd liep.

Op basis van batchgroottes en de herhaalbaarheid van orders werd de productie opgedeeld in 'repetitive business' en 'non-repetitive business' - de grootste groep. Dit ging gepaard met een overgang van de klassieke opdeling in verschillende afdelingen naar twee stromen ('value streams'), elk georganiseerd in drie productiecellen, met ruimte voor prototyping en kwaliteitscontrole. Elke stroom kreeg haar eigen organisatie. Deze ingreep hield ook de eerste stappen in de implementatie van QRM in met het opstarten van een zelfsturend team voor de stroom voor repetitieve producten. Dit binnen een autonome cel met een value-stream-coach. In de cel werden de bewerkingsmachines in logische volgorde opgesteld, met directe aanvoer vanuit het magazijn, waar voortaan ook de werkvoorbereiding plaatsvindt. De stock voor de cel bevindt zich ter plaatse. Ook verpakking is in het volledige proces opgenomen.

Stapsgewijze implementatie

Op korte termijn zal ook de value stream voor non-repetitive business worden opgestart. Om (voorlopig) het onderscheid te maken tussen de twee stromen, wordt gebruik gemaakt van twee werkorders op papier met verschillende kleuren. De invoering hiervan zorgde bovendien voor een betere zichtbaarheid van de werklast van de verschillende stromen, zodat een betere verdeling mogelijk werd.

De eigenlijke implementatie startte in januari 2018, onder meer met QRM-training van de (vroegere) teamleaders, gevolgd door een algemene praktische introductie voor alle werknemers, waarbij er gelegenheid was om vragen te stellen en men lanceerde een oproep om vrijwilligers voor dit project. Deze vrijwilligers liet men zelf hun verschillende objectieven opstellen, waarvan het eerste de doorlooptijd.

Op de productievloer werden ondertussen al enkele cellen gevormd volgens de QRM-strategie. De veranderingen hebben niet alleen een fysieke, maar ook emotionele impact op de werkvloer.  Het feit dat de werknemers zelf mogen aansturen, inbreng hebben en feedback geven zorgt voor een hogere motivatie en betrokkenheid.

Ambitieuze plannen

In de toekomst is er nog heel wat werk aan de winkel: de implementatie van de value flow voor non-repetitive business staat voor begin 2019 al in de stijgbeugels, om verwarring door oude en nieuwe structuur te voorkomen. Ook de lay-out zal verder worden geoptimaliseerd in functie van de nieuwe machines en de nieuwe activiteiten en producten. Verder is de oprichting van een Q-ROC in volle voorbereiding.

Dankzij de eerste ingrepen gaat het met de doorlooptijd alvast de goede kant op. Wanneer deze verder terugloopt, zal meer overcapaciteit ontstaan, wat ruimte geeft voor verdere optimalisatie en flexibiliteit. Overcapaciteit aan bewerkingscentra kan opgevangen worden door de operatoren ook de nabewerking te laten uitvoeren.

Door dankzij de implementatie van QRM het eerste projectdoel te halen - doorlooptijd (minimum) te halveren - wil de Boomse site alvast een bron van inspiratie zijn voor de andere Parker vestigingen.

In maart 2019 start een nieuwe opleidingsreeks rond quick response manufacturing (QRM). Deze tiendelige opleiding stelt u in staat om zelfstandig een QRM-project te initiëren, de analysefase uit te voeren en de implementatie te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.